Kopwit is de witmarge bovenaan de pagina van een boek. Verder verwijst Kopwit naar de rust en concentratie die een schrijver moet hebben, wil hij tot nieuw werk komen; zijn kop moet van binnen wit zijn. 
Kopwit is geen stichting of vereniging maar een informeel netwerk van dichters en poëzieliefhebbers uit Zutphen en omstreken. Kopwit won de Kunstprijs Vrienden van de Zutphense Musea voor 'het hoge niveau dat dit collectief van amateurdichters weet te bereiken', aldus het juryrapport. 

de stadsdichters van Zutphen: WWW.DICHTERBIJZUTPHEN.NL 

Ga je dit jaar naar Antwerpen, Basra, Cork, Delfzijl, Esbjerg,
Faro, Gdańsk, Harlingen? Of naar…?
Denk dan aan mij!
In 2020 wil ik als Havendichter van Leeuwarden het project
“Groeten uit…” verwezenlijken. Jouw hulp kan ik daarbij hard
nodig - sterker, zonder kan ik niet.
Stuur vanaf jouw tijdelijke verblijfadres ergens ter wereld een
prentbriefkaart met daarop een afbeelding/foto van een haven.
Met deze kaarten vervaardig ik in de lente van 2021 voor de
Museumhaven Leeuwarden een kunstwerk.
Ik zie het helemaal voor me: Groeten, Salutations, Regards,
Groetnis, Grüsse, Saludos, Pozdrowienia… Maar om dit beeld
werkelijkheid te doen worden heb ik jouw hulp nodig. Dus ja,
dit bericht delen is fijn…
Je kunt de kaart sturen aan:

Havendichter Leeuwarden,
p/a Westerkade 7,
8911 BD Leeuwarden

Het mag om een traditionele kaart gaan, maar ook om een
zelfgemaakte met eigen ontwerp/foto. Van belang is dus dat de
kaart over de post wordt gestuurd, niet digitaal dus!
Alvast bedankt, en uiteraard is een aardige tekst op de
achterzijde van de kaart erg lief…
Veel plezier allemaal en de groeten uit!

Letterlijke Vrouwen

Ter gelegenheid van Wereldvrouwendag 2020 zal in Zutphen het
project “Letterlijke Vrouwen” uitgevoerd worden. Dat behelst
een bijeenkomst met een zo ruim, kwalitatief en kwantitatief,
mogelijk aandeel Zutphense dichteressen, plus thematisch bijbe-
horende muzikale klankpoëzie. Wie wil hier niet bij zijn?
Plek van handeling is Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen,
op zondagmiddag 8 maart, van 14 tot 17 uur. Voordragers van
dienst zullen zijn: Louise Broekhuysen, Claudine de la Court,
Bertje van Delden, Ingeborg ten Hoopen, Sabine Kars, Eke
Mannink, stadsdichter Otteline van Panthaleon van Eck, Jet
Rotmans, Marianne M. Smit, Erika Visser, Alexandra Weinz en
Anna Wiersma.
De piano is het domein van mede-organisator Mariëtte Hehakaya,
celliste Maaike Schoenmaker staat haar terzijde; presentator
Pieter Bas Kempe leidt middels enkele internationale vrouwen-
gedichten in origineel en vertaling in en uit.
Over internationaal gesproken: op deze middag kan in Dat
Bolwerck voor het laatst de tentoonstelling “Deutsche Grafik”
genoten worden, met vrijwel uitsluitend werk door vrouwen!
De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening
verkrijgbaar. Lees ook: www.datbolwerck.nl,
www.hehakayapiano.com en www.kopwitzutphen.nl.

N.B. Jet Rotmans haalt haar afwezigheid op deze dag in op 13 mei in Dat Bolwerck,  evenals Otteline van Panthaleon van Eck, met passende muziek bezorgd via P. B. Kempe.

Ton Luijten-marathon in Dat Bolwerck

Dichtersgroep Kopwit verzorgt op woensdag 18 maart een
uitzonderlijke poëzieavond in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112
te Zutphen. Luttele weken voor de vijfde sterfdag van oud-
stadsdichter Ton Luijten wordt deze kleurrijke persoon eer
bewezen door middel van “De Marathon van Ton”: zo veel
mogelijk mensen die hem en zijn werk gekend hebben, of die
dat werk nu zeer snel gáan kennen… dragen hun favoriet
uit de “verzamelde Ton” voor plus, indien men zich daartoe
geroepen voelt, eigen werk dat door zijn werk leven werd
ingeblazen. Aan het grasduinen dus in die rijke hoeveelheid
columns en gedichten! Boekhandel, bibliotheek en internet
hebben veel op voorraad zo nodig…
De Marathon krijgt muzikale begeleiding van pianist Hendrik
Planting: deze geziene figuur in het Zutphense gaat, zoals
hij ooit aan Ton zijn zijde deed, zijn eigenzinnige Plantingiaanse
gang op de toetsen, saai wordt het dus nooit…
Presentator Pieter Bas Kempe verheugt zich op een even
lange als bonte avond, en heet graag iedereen welkom aan de
kassa bij Dat Bolwerck op voornoemde avond. Aanvang 20 uur,
de toegangsprijs bedraagt 3 euro: lees ook www.datbolwerck.nl
en www.kopwitzutphen.nl.

Poëziehoofdkwartier in Dat Bolwerck

Dichtersgroep Kopwit vestigt haar hoofdkwartier op woensdag 29 januari, tijdens de landelijke Gedichtenweek, met een poëzieavond in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 te Zutphen. “Hoofdkwartier”: dat is ook de titel van de bundel waarmee Sabine Kars, die sinds haar komst naar de stad in 2016 almaar zichtbaarder wordt, omstreeks de jaarwisseling debuteert, en waaruit zij als een waarachtige hoofdvrouw voorlezen zal! De hoofden bijeen staken ondertussen vier dichters: los van elkander waren zij in de voorbije jaren in Zutphen te horen, maar nu begroet de hoofdstad van het historische graafschap Hans Mellendijk, Bert Scheuter, Eva Schuurman en Helma Snelooper in hun hoedanigheid van officiële “Dichters des Achterhoeks”… De muzikale opluistering is uit het eveneens Nedersaksische Deventer afkomstig, waar Mark Kornet en zijn accordéon thuis zijn: graag terugkerende, geziene gasten!
Presentator Pieter Bas Kempe biedt dit alles met zwier het hoofd en verwelkomt iedereen graag aan de kassa bij Dat Bolwerck op voornoemde avond. Aanvang 20 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: lees ook www.datbolwerck.nl en www.kopwitzutphen.nl.

Heel september 2019 is het feest in Hengelo OV: de Openbare Bibliotheek blaast honderd verjaarskaarsen uit, en binnen die muren viert het dichterscollectief “Niet Zwichten Maar Dichten” zijn eerste lustrum. Onze hartelijke gelukwens, en dat de leden zich net als in de afgelopen jaargangen vaak nog naar Zutphen mogen begeven!

Schrijven onder Invloed in Zutphen

Het begon allemaal in een schrijverscafé te New York: proef-
ondervindelijk onderzoek naar de wisselwerking tussen alcohol
en het creatieve proces. Met als werknaam “Writing under the
Influence”: is enig drankverbruik tijdens het schrijven geest-
dodend of juist geestverruimend? Een andere wereldstad,
Zutphen, krijgt de Europese primeur hiervan: “Schrijven onder
Invloed”.

Waar, wanneer en hoe?
Plaats van samenkomst wordt Stadsbrouwerij Cambrinus, Hout-
markt 56B, op woensdag 30 oktober 2019. Inloop vanaf 19.30
uur; na begroeting en toelichting tussen 20 en 20.15 uur gaat er
op voetbalwedstrijdwijze geschreven worden, tweemaal drie kwar-
tier met daartussen 15 minuten pauze dus. Om 22 uur weerklinkt
het eindsignaal, waarna onder het genot van een welverdiend
glas de derde helft begint, gevuld met voordracht, analyse,
nagesprek, wat al niet…

De toegang is gratis, opgave vooraf mag wel maar moet niet,
de consumpties zijn voor eigen rekening en kunnen alleen
vooraf of in de pauzes worden besteld. Voor zowel schrijven
als drinken geldt: alle genres zijn toegestaan, van de Grote
Zutphense Roman In Uitvoering via column tot gedicht, van
Dubbel via Tripel tot chocomel…

De organisatoren, Peter-Jan Vermeij (schrijversgroep Shut Up
And Write Zutphen) en Pieter Bas Kempe (dichtersgroep Kopwit
Zutphen), hopen op een Geest- en Invloedrijke zitting!

Voor meer informatie of aanmelden (zoals gezegd, niet verplicht
wel prettig ;)) kan je een mail sturen naar info@6575.nl.

Licht Uit Kunst Aan

Zaterdagavond 26 oktober 2019 gaat de “Nacht van de Nacht” in:
wegens het aanbreken van de wintertijd zowel de langste als de
donkerste van het jaar. De kunst geeft echter de hoogstnoodza-
kelijke verlichting: in de vorm van de voorstelling “Licht Uit
Kunst Aan - een Rijk Uur muziek en poëzie”!
Mariëtte Hehakaya, pianiste, en Pieter Bas Kempe, voorman van
dichtersgroep Kopwit, verzorgen in het hart van Zutphen, op
het adres Beukerstraat 34A, een even lichtvoetige als twee-
duistere huiskamervoorstelling met muziek en poëzie in klin-
kend samenspel. Dit alles, om aan te sluiten bij het op ge-
noemde datum wereldwijde aandacht vragen voor energiebesparing
alsook lichtvervuiling, door louter kaarsen omringd…
In die stralende herberg is plaats voor vijftig zielen: de deur
zwaait voor hen open om 19.30 uur, de voorstelling vindt plaats
tussen 20 en 21 uur. Voor 10 euro, koffie of thee inbegrepen,
kan iedereen dit meemaken - maar vol is vol!
Reserveren is mogelijk bij mariette@hehakaya.com; lees ook
www.hehakayapiano.nl en www.kopwitzutphen.nl.

Deventer Dichterscafé in Zutphens Bolwerck

Dichtersgroep Kopwit opent na de verhuizing het seizoen met een bijzondere poëzieavond op woensdag 16 oktober in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 te Zutphen. De gastenlijst is ongewoon, want voor het eerst komt een bevriend poëziegezelschap in de volle breedte optreden. Te weten het Deventer Dichterscafé, opgericht in het voorjaar van 2011, inmiddels meer dan 100 maandelijkse zittingen jong, met leden die variëren van aanslenterende talenten tot aquariumhoudende plezierdichters, maar altijd nog het verleidelijke devies voerend: “En dorst is alles wat men overhoudt!”
Alle dichters laten zich van beide Hanzestadskanten zien en horen: zij dragen 1 Deventer en 1 Zutphens gedicht voor, vele kijken op de zaak verzekerd, het zal blijken dat velen zich evenzeer thuis voelen onder de Lebuïnus als rondom de Walburgis…
Presentator Pieter Bas Kempe verhuisde mee, hij verwelkomt iedereen graag aan de kassa bij Dat Bolwerck op voornoemde avond. Aanvang 20 uur, de toegangsprijs bedraagt voor iedereen
3 euro: lees ook www.datbolwerck.nl en www.kopwitzutphen.nl.

Verhuisbericht! Maar méer dan dat...

Huwelijken of voetbalcontracten die 8,5 jaar standhouden zijn een zeldzaamheid tegenwoordig - maar in Zutphen hebben dichtersgroep Kopwit en Grand Café Pierrot dit in de periode voorjaar 2011 - najaar 2019 gepresteerd, en óok nog eens in opperste harmonie…
Toch wandelt er soms een te mooie “ander” langs om te negeren: reden waarom Kopwit vanaf oktober verkast naar Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, allen van harte welkom aldaar, meer nieuws volgt…
Eerst echter is het nu tijd voor een daverend afscheidsaccoord op het oude adres, en hoe zou dat beter kunnen dan door middel van een Open Podium? Op WOENSDAG 11 SEPTEMBER kunnen alle zich aangesproken voelende dichters zich melden om drie gedichten per persoon voor te dragen: vooraf opgeven is overbodig, ter plekke schept presentator Pieter Bas Kempe orde in de wanorde…
Houtmarkt 54 is nog éenmaal de aangewezen plek: aanvang 20.30 uur, de toegang bedraagt voor iedereen 3 euro. Wees er bij! Zie ook www.kopwitzutphen.nl.

•De video van Ingrid Beckering-Vinckers is helaas mislukt...

Oproep

De met Kopwit verbonden huiskamergroep zoekt nieuwe deelnemers. We komen maandelijks bij elkaar en lezen en bespreken in overleg gedichten van een bepaalde dichter of a.d.h.v. een thema.Dit kan leiden tot verdieping in poëzie of een dichter, b.v. door het bespreken van een biografie. Er is ook ruimte voor uitstapjes naar raakvlakken, zoals proza of muziek. Meer informatie is te krijgen bij Michel Vreeling, tel. 0575570465.

De dichters van de Concrete Poëzie en de begeleiders
Niek Hietbrink en Frank van Velthoven..

Louis Radstaak verkleed als "Sjamaan"

Een Rijk Concreet Uur Poëzie

Dichtersgroep Kopwit Zutphen werkt vanzelfsprekend mee aan de
zomerse manifestatie over Concrete Kunst. In “Dat Bolwerck”,
Zaadmarkt 112, zal een eerbetoon gebracht worden aan deze poë-
ziestroming: Zutphense, Nederlandse, Vlaamse en internationale
concrete gedichten worden ten gehore gebracht door Lotte de
Waard, Alex Gentjens, Louis Radstaak en P.B. Kempe (tevens
presentator), met muzikale vrije doch concrete inbreng door
Niek Hietbrink en Frank van Velthoven. Dit Rijke Uur vindt
vindt plaats op donderdagavond 4 juli: aanvang 20 uur, de toegang
is vrij en iedereen is van harte welkom!
(Zie ook www.kopwitzutphen.nl & www.datbolwerck.nl)

Lucky Fonz III
foto: Lo Andela

Een Rijk Uur Poëzie

Dichtersgroep Kopwit Zutphen verzorgt in samenwerking met
Galerie Kunst Op De Hoek een voorstelling tijdens de opening
van de zomertentoonstelling. Op Stationsstraat 16 te Zutphen,
sinds enkele maanden het adres van de Galerie, presenteert
voormalig stadsdichter Anna Wiersma optredens van haar
vakzuster Eke Mannink, de Haags-Deventer plezierdichter
Cees Leliveld, de Rotterdams-Zutphense romanticus Frank
Vingerhoets, de Apeldoornse tekstschrijver-zanger over kleine
verschijnselen Henk Bogaard, en uiteraard haarzelf. Dit Rijke
Uur vindt plaats op zaterdagmiddag 15 juni, aanvang 15 uur:
de toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!

Hoog geacht bestuur van Kopwit!
Mag ik hierbij jullie aandacht vragen (doorgaans is het andersom) voor een dichtevenement in Deventer, namelijk een dichtwedstrijd in verband met het 40 jarig jubileum in november van edelsmederij MINKKOOT hier ter plaatse. Zouden jullie bijgaande wervende folder ter kennis willen brengen van de onder jullie supervisie vallende dichters en dichteressen? Het lijkt mij een leuke uitdaging! Dank voor jullie gewaardeerde medewerking en een hartelijke groet van Cees Leliveld (liaison officer van het Deventer Dichterscafé).


_______________________________

GOUD IN DEVENTER

Dit jaar bestaat onze edelsmederij MINKKOOT in Deventer 40-jaar. Een jubileum dat wij op een bijzondere wijze willen onderstrepen. En wel door het uitgeven van een poëziebundel waarin de kunst van het woord en de kunst van het edelsmeden hand in hand gaan. Daarvoor nodigen wij dichters (m/v) uit Deventer en wijde omstreken uit hun werk in te zenden voor een gedichtenwedstrijd. Uit de inzendingen zal het werk van tenminste 20 dichters worden genomineerd voor publicatie in de jubileumbundel. Een van hen zal worden gelauwerd als prijswinnende dichter.

Wat zijn de spelregels?

GOUD IN DEVENTER
Alle dichters (m/v) uit Deventer en wijde omstreken worden hartelijk uitgenodigd nog niet gepubliceerd werk in te zenden voor onze bijzondere jubileumbundel waarin de poëzie van de edelsmeedkunst en die van het woord een eenheid zullen vormen. De bundel komt tot stand in samenwerking met het Deventer Dichters Café.

Het thema van de bundel is, hoe kan het ook anders, GOUD IN DEVENTER. Aan de deelnemers wordt gevraagd twee zelfstandige gedichten in te zenden; één gedicht waarin het element GOUD in alle mogelijke overdrachtelijke of reële opzichten, inclusief de edele
smeedkunst aan de orde is; en één gedicht waarin DEVENTER in al haar mogelijke aspecten wordt bezongen, beleefd of belicht.

De deelnemers zijn geheel vrij in hun keuze van dichtvorm. Van sonnet, haiku tot en met het blanke vers of parlando-gedicht. Creativiteit moet de vrije loop hebben. Met het oog op de beschikbare publicatieruimte mogen beide gedichten echter niet langer zijn dan 30 regels. Dit inclusief eventuele witregels en de titel van het gedicht. Inzenden in MS Word Arial 10 pt.

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Uit het ingezonden werk worden tenminste 20 dichters genomineerd voor de publicatie van hun beide gedichten in de jubileumbundel. Een van de genomineerden ontvangt de ereprijs.

De twee gedichten dienen vóór 15 september 2019 te zijn opgestuurd naar het secretariaat van het Deventer Dichters Café: c.m.leliveld@planet.nl

Nadere informatie over deze speciale poëtische competitie kan eveneens worden ingewonnen bij het secretariaat van het Deventer Dichters Café, via bovenstaand mailadres.

Veel inspiratie,
Andri Mink en Paula Koot

Hoogste poëziewoord bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit blaast het seizoen uit met een poëzieavond
als een klinkende vroegzomerse klok op woensdag 15 mei in Grand
Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Accordéonist Mark Kornet hangt
met zwier de rode draad uit: zijn van vele markten thuis zijnde Deventer
toetsenbord heeft het hoogste woord… Meerdere leden uit de groep
“DIE / Dichters In Enschede” voerden datzelfde woord al in Zutphen:
Ernst Bergboer en Bram Geerlings nog nooit, waar echter nu verandering
in gaat komen, kwaliteit gegarandeerd uit die hoek!
Van schaapherderinschap via Shrewsbury tot stadsdichterskandida-
tuur: Jet Rotmans zorgt eigenhandig en -zinnig dat het nooit saai
wordt aan de IJssel en Berkel, tijd voor een hernieuwde kennismaking…
Waarna een olifant met drie lange snuiten voor een Achterhoeks don-
derend slotakkoord zorgt: dat is HiPP (Het instituut Praktische
Poëzie), in de welbekende personen van Hans Mellendijk, Bert
Scheuter en internet-admiraal van Kopwit Louis Radstaak, toe-
vertrouwd!
Presentator Pieter Bas Kempe maakt hier ook zonder naald en draad
moeiteloos éen geheel van, en ziet met plezier iedereen verschijnen
aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de
toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Andere dichters volgen nog met hun video.


Voorjaarsboeket poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit en de lente begroeten elkaar met een poëzie-
avond op woensdag 20 maart in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te
Zutphen. De virtuele tachtigste verjaardag van oud-stadsdichter
Ton Luijten, tien dagen eerder, krijgt in de vorm van een klein
eerbetoon aandacht, waarna de schijnwerper op Anneke Wasscher
wordt gericht: deze Groningse won met haar gedichten onder meer
tweemaal de Citerprijs op het ook vanuit het Zutphense veelbezochte
zomerfestival "Het Park Vertelt" in Oosterbeek. Mike Sengers, de
zingende dichter uit Nijmegen, was eerder te gast bij Pierrot, en
altijd met iets verrassends op zak, ook nu zal dat het geval zijn...
Alexandra Weinz doorbreekt langdurig poëtisch stilzwijgen in de
reeks "Kopwit ongekend", waar een verrassingsoptreden (ja, alweer!)
binnen datzelfde kader op volgt... Vanuit bevriende hoek, die van
de Harderwijker kring Apollo, meren tenslotte aan scheidend stads-
dichter Wietse Hummel en zijn, ook muzikaal bedreven, op-
volger aldaar Henk Ruiter - meer dan voldoende te beleven!
Is ook de mening van presentator Pieter Bas Kempe, die met genoegen
iedereen verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond.
Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.
kopwitzutphen.nl.

Een Landgoed vol Kunst

Zo luidt anno 2019 voor de twintigste keer de naam van éen der
grootste Oost-Nederlandse buitenkunstroutes, goed voor jaarlijks
meer dan tienduizend bezoekers immers... Plaats van handeling
is het Achterhoekse dorp Hummelo, 16 kilometer zuidelijk van
Zutphen gelegen, uitstekend met zowel openbaar als privaat
vervoer bereikbaar. Achter hotel-café-restaurant "De Gouden
Karper", oprichtingsjaar 1642, bevindt zich sinds de nasleep
van Wereldoorlog Twee niet langer het kasteel Enghuizen, wèl
echter het gelijknamig Natuurmonumentaal Domein, waar jaarlijks
van Goede Vrijdag tot en met Pinksteren bovenvermelde, krap vijf
kilometer lange, deels rolstoelvriendelijke buitenkunstroute
wordt opgesteld. Gratis toegangkelijk, het bijbehorend en zéer
aanbevolen routeboek is voor luttele euro's verkrijgbaar op
meerdere plekken in het dorp!
Voor de tiende maal werken dit jaar, onder de subtitel "De
Enghuizer Dialogen", dichters van de Achterhoekse netwerken
De Omsmeders en Kopwit Zutphen mee. Zij doen dat door middel
van bijdragen aan het routeboek (aanschaffen dus!), aan de
route zelf (dit jaar door middel van een "Cadavre Exquis" in
kettingpoëzievorm), en middels, door muziek omlijste, optredens
bij het vaste route-onderdeel "De Poëzieklinkplek", soms ook op
andere plaatsen daar dichtbij. Deze optredens vinden iedere
zondagmiddag in genoemde periode plaats vanaf plusminus 14 uur;
voor 9 juni = Eerste Pinksterdag is echter een "Kunstklinkfeest"
in de maak, tussen 12 en 16.30 uur, met medewerking van vele,
zich als een artistieke vlek over het Domein verspreidende,
dichters en muzikanten...
Komt dat meemaken dus: zie voor alle optreedroosters, alsook
fraaie beelden uit eerdere edities, de (telkens aangepaste)
webplek www.kunstwandelroutehummelo.nl. Welkom!

65 jaar Nieuwe griffels schone leien

3 februari 2019, van 13:30 tot 17:00 | de Bibliotheek Zutphen
Kosten: gratis

Ter gelegenheid van de Poëzieweek wordt de 65ste verjaardag van Paul Rodenko’s bloemlezing 'Nieuwe griffels schone leien' gevierd met een feestelijke voorleesmiddag.

Dichters en dichtbundels

De viering vindt plaats in de bibliotheek van Zutphen, de stad waar Rodenko de laatste twintig jaar van zijn leven woonde. Deelnemende dichters zijn onder meer Erik Lindner, Hanz Mirck, Eva Jeune, Jesse Laport, Rinske Kegel, Wibo Kosters en H.C. ten Berge, die de middag tevens inleidt.
Poëziecentrum Nederland heeft een tentoonstelling ingericht met de dichtbundels waar Rodenko uit geselecteerd heeft.

Bloemlezing

'Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poëzie der avant-garde' zoals de volledige titel luidt, verscheen in 1954 en was met 91.000 exemplaren een van de best verkochte en meest invloedrijke bloemlezingen uit de twintigste eeuw.

H.C. ten Berge schreef in 1978: ‘Toen ik als scholier er in geslaagd was drie weken lang mijn zakgeld op te sparen, kon ik tegen betaling van fl. 1,45 – het was voorjaar 1955 – in de boekhandel Paul Rodenko’s Nieuwe griffels, schone leien ‘bloemlezing uit de poëzie der avant-garde’ aanschaffen. (…) De kennismaking met Nieuwe griffels betekende een schok: zowel de inleiding van Rodenko als de bloemlezing zelf brachten menige (jonge) lezer in verwarring en tegelijk ook in vervoering.’ 

Organisatie

’65 jaar Nieuwe griffels schone leien’ wordt georganiseerd door Stelletje Druktemakers in samenwerking met Stichting Ida Gerhardt Poëzieprijs, Kopwit Zutphen en de Bibliotheek Zutphen.

Zutphen kiest zevende stadsdichter
Bovenstaande kop bevat géen zetfout, van januari 2019 tot en met januari 2021 kent Zutphen twée stadsdichters, die afwisselend samen of alleen tot actie zullen overgaan! Zo hebben zij hun optredens tijdens Kopwit in Pierrot meteen al eerlijk verdeeld:
- Merel Hubatka draagt voor op woensdagavond 6 februari;
- Otteline van Panthaleon van Eck gaat naar het optreden in de herfst...
En bij deze aanvulling op de nieuwsbrieven horen uiteraard allerhartelijkste gelukwensen aan dit reeds nu illustere tweespan!


STADSDICHTERSCHAP ZUTPHEN WORDT DUOBAAN

Zijn Merel Hubatka en Otteline van Panthaleon van Eck de zevende en achtste stadsdichter van Zutphen, of zijn ze samen de zevende? Donderdagavond maakte burgemeester Annemieke Vermeulen bekend dat het stadsdichterschap de komende twee jaar een duoklus wordt.

door Sander Grootendorst

,,Het zijn twee dichters die onderling zeer verschillen en elkaar samen prachtig aanvullen”, zei juryvoorzitter Vermeulen. In de jury zat ook Mas Papo, die de afgelopen twee jaar de functie van stadsdichter bekleedde. In de bibliotheek aan het Broederenkerkplein las hij voor de laatste keer in die hoedanigheid voor.

Nauwelijks verstaanbaar
,,Ik ben blij dat ik er vanaf ben”, grapte hij. Hij was, evenals enkele anderen, aanvankelijk nauwelijks verstaanbaar door de galmende microfoon. Van de scheidende stadsdichter verschijnt steevast een bundel. Die van Papo heet Wat mij bezighield. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester. Zij trad twee jaar geleden ongeveer gelijktijdig aan. Vermeulen: ,,Jij treedt nu af, maar ik ga nog een tijdje door. Goed dat dankzij jou zoveel mensen met de dichtkunst in aanraking zijn gekomen.” Verder te gast waren het combo (muziek en tekst) Romheen met la Zona en de dichters Willem van Toorn en Willem Thies. Ook de nieuwe stadsdichters traden op, meteen nadat de uitslag bekend was gemaakt.

Blij verrast
Volgens Vermeulen was de jury ,,blij verrast met de hoeveelheid inzendingen en de kwaliteit ervan”. ,,Tien dichters lieten zich van hun beste kant zien, horen en lezen.” De voorronden hadden vorig jaar plaats. Er bleven zes genomineerden over (van de tien). Vermeulen las voor uit het juryrapport: ,,Otteline van Panthaleon van Eck schrijft bedachtzame gedichten over het menselijk bedrijf, dat ze met mildheid en levenswijsheid, ongetwijfeld opgedaan in haar praktijk als psycholoog, tegemoet treedt. Met rake woorden zet ze de broosheid van het leven op papier.”

Het absurde
Over Merel Hubatka: ,,Zij laat in haar gedichten zien over een goed oog voor het absurde te beschikken – een spelfout of een plotseling opduikende kever is voldoende om elk menselijk streven te ondermijnen. Maar juist daaruit put zij schoonheid en troost.” Over allebei: ,,Ze schrijven gedichten die tegelijkertijd helder én gelaagd zijn, toegankelijk én diep.”

Poëtische stad
Van Panthaleon van Eck werd in 1949 geboren in Amsterdam. Ze zei in haar jonge jaren: ,,Poëzie is mijn grote liefde en redde als puber mijn leven.” Nu zegt ze: ,,Die liefde wil ik graag uitdragen en Zutphen is zo’n poëtische stad.” Hubatka werd in 1978 geboren in Abepura (Nieuw Guinea). Ze zat op de vrijeschool in Zutphen en studeerde culturele antropologie en sociologie van de niet-westerse samenlevingen. Volgende week presenteert ze haar debuutroman. Daarnaast is ze (jazz)pianiste en zangeres. De muziek gaat bij haar optredens een woordje meespreken, kondigde ze al aan. En: ,,Ik vind het heel gezellig om samen met Otteline stadsdichter te zijn.”

Stads- en landpoëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit heet de zevende stadsdichter van Zutphen hartelijk welkom op de slotdag van de landelijke Gedichtenweek 2019 met een poëzieavond, woensdag 6 februari in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Hij of zij, die pas kort hiervòor benoemd wordt, zal opkijken van het ontvangstcomité! Fiet van Beek verdiende Veluwse sporen als dorpsdichter van Ermelo: haar tweede pet is het bedrijfsleidstershoofddeksel van Uitgeverij Anderszins, welke firma inmiddels twee officiële debuten uit Groter Zutphen liet verschijnen. Van bepaald niet  de geringsten: Bertje van Delden, scherp met penseel en pen,  vanuit vanuit "haar" Warkense Veld haar bundel "Onbestendig", terwijl Wibo Kosters, Deventer stadsdichter met diepe  Stationspleinwortels in het Zutphense, zijn fraai geïllustreerde "Inwoner" onder ieders aandacht brengt. Kom dat meemaken! In een verleden zo grijs als zijn lokken was Fred van de Ven de allereerste stadsdichter te Hengelo OV: deze gitaarspelende  Liedermacher beheerst de kunst nog altijd ... Betrekkelijk nieuw in het ambacht is Elly van Agtmaal : deze tweede dorpendichter  van Brummen-Eerbeek laat een frisse geest waaien vanuit haar Cortenoever!
Presentator Pieter Bas Kempe haalt het doek met hoge verwachtingen op: graag verwelkomt hij iedereen aan de kassa bij Pierrot  op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt  3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Binnenlichtgedichten bij Dat Bolwerck

De Zutphense Ruimte voor Kunst "Dat Bolwerck", bezoekadres Zaadmarkt 112 (donderdag tot en met zondag, 12-17 uur), toont onder de naam "Licht en Dimensie" van 17 januari tot en met 24 februari 2019 LED-lichtkunstwerken (zie www.datbolwerck.nl voor meer daarover). Dichtersgroep Kopwit Zutphen laat in de duistere wintertijd "BinnenlichtGedichten" weerklinken, voor een deel op deze bijzondere gelegenheid geschreven: dit gaat gebeuren tussen 14.30 en 15.30 uur op zaterdagmiddag 2 februari, de toegang is gratis, het onthaal warm. Sabine Kars,  PB Kempe, Hans MellendijkHelma Snelooper en Dick van Welzen laten hun geest vrijelijk over de eeuwige LED-velden waaien, hetgeen zij doen met muzikale inbreng door violiste Cornélie Wannée. Welkom bij deze mooie manifestatie in de landelijke Gedichtenweek!

Een eerbetoon van Kopwit Zutphen aan poëzienestor H.C. ten Berge: hij wordt op Kerstavond 2018 80 jaar. Van harte!

Overgangsrite 79/80, voor H.C.

Altijd op weg naar een strand
waar zijn taal terwijl hij niet wacht
aanspoelt schuimend van spel
dat nooit het beginnen besluit

Zijn woord is een appel geschoten van
gesneden koppen op door
mensenhanden opgeworpen bergen

Zijn gedicht is een hoed afgenomen
voor het personage poëzie

P.B. Kempe

Rite of passage 79/80, for H.C.

Ever on course to a shore
where his tongue while he doesn’t wait
washes up spuming of play
that never winds up the beginning

His word is an apple shot off
carved heads atop the
mankind-thrown-up mountains

His verse is a hat off-taken
for the personage poetry

(English version by the author)

Rite de Passage 79/80, à H.C.

Toujours en route au rivage
où son langage tandis qu’il n’attend
alluvie écumeux du jeu
jamais terminant le commencement

Son mot est une pomme tirée
des tȇtes sculptés sur des
montagnes élevées artisanales

Son poème est un chapeau ȏté
pour le personnage poésie

(version française par l’auteur)

PERSBERICHT

MET ANDERE WOORDEN FESTIVAL
Bijzondere festivalavond waar hout en muziek samenkomen

Dichters, muzikanten, verhalenvertellers en producers dagen elkaar uit en gaan bijzondere samenwerkingen aan het Met Andere Woorden Festival , op vrijdag 23 november. Talkpoeder , Lotte Pen en BrotherTill zijn de acts die op het podium van het Burgerweeshuis in Deventer staan. De avond wordt omlijst door deelnemers van Eigenzinnig ; hét open podium voor de nieuwe generatie gesproken woord-helden, dichters en versjesschrijvers.

Talkpoeder
Talkpoeder is een live-uitvoering, waarbij schrijvers en muzikanten / producenten elkaar op het podium ontmoeten. Twee producenten van  Nieuwe Electronische WaarElemenopee  (Francesco Taranto) en Meercat ( Christiaan Végh ) , improviseren op allerlei manieren op literaire voordrachten van De Nieuwe Oost talent  Koen Frijns  en Deventer Stadsdichter  Wibo Kosters-Kalmann . Op de Kunstnacht in Nijmegen zorgde deze combinatie voor een verrassende uitvoering, voor Met Andere Woorden Festival gaan ze de uitdaging opnieuw aan.

Lotte Pen
UND NUN  is het project van de Deventer saxofonist en producer  Lotte Pen . Als klassiek musicus speelde Lotte in concertzalen in Tokio, Berlijn, Parijs en New York. Nu is ze als UND NUN onderdeel van Nieuwe Electronische Waar, gooit ze oa met haar track 'Tabernakel' hoge ogen en staat ze deze maand in het voorprogramma van Emancipator in Luxor. 

BrotherTill
BrotherTill  opereert op the snijvlak tussen spoken word, video art en een 'edgy' popconcert. Snapchat-filters, Instagram-filters, filterbubbel. Iedereen kleurt tegenwoordig zijn eigen realiteit in. Maar wat is nog echt? En wat is nepnieuws? In een show, waarin hiphop en agressieve 'spoken word' gesolliciteerd door soundtapes, maniakale beats en dreunende synths, video-wall with a manshoge (interactive) video-wall . 

Met Andere Woorden Festival is georganiseerd in samenwerking met productiehuis De Nieuwe Oost en Nieuwe Electronische Waar en is mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Deuren open: 20:00
Tickets: € 5, www.burgerweeshuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
kristel@burgerweeshuis.nl 0570-619198


Zutphense Welvingen
is de titel die fotografe Petra van Vliet, sinds ruim een jaar woonachtig in het oosten des lands, bij wijze van eerbetoon gaf aan haar tentoonstelling van vrouwelijke naaktopnames in een monumentale gewelvenkelder. De feestelijke opening zal plaatsvinden op zaterdag 24 november 2018 om 15 uur, adres Rodetorenstraat 16 te Zutphen (achter de even zijde van de Houtmarkt): Kopwit-dichter P.B. Kempe zal dan zijn voor deze gelegenheid geschreven gedicht "Eiervrouw" plus ander werk voordragen. Meer over Petra op www.powershootacademy.com.

Eiervrouw
(voor Petra van Vliet.
Zeer vrij naar Marcel Broodthaers)

Kelders zijn de grondslag. Zijn eieren,
die huizen baren: huizen die
vrouwen herbaren, o als eieren zo

naakt voor de lens welke schalen
krachtig doorboort door de wereld
aangebracht, hulzen als ont-aarde huizen

opengesteld voor het oog borende
tot in de levende dooiers,
vergaderd op de maat van de uitgetrokken Jazz.

P.B. Kempe

Kunstenaars in Zutphen, verenigt u (en blijf vooral uzelf)!

Dichtersgroep Kopwit Zutphen & het collectief Kunst op de Hoek geven met blijdschap kennis van hun toekomstige samenwerking! Die spruit is gezond ter wereld gekomen: binnenkort meer over lengte, gewicht en overige uiterlijke kenmerken opwww.kopwitzutphen.nl. & www.kunstopdehoek.nl

Op de foto de trotse ouders: vanaf links Fokje Russchen, Josée Kempe (nee, geen familie), Anna Wiersma, Louis Radstaak, Pieter Bas Kempe (nee geen familie), Cornel Pepers en Els Bottema. Sandra van de Griendt ontbreekt in beeld vanwege een te hoge vreugdesprong… Dank aan fotograaf Bobby, alias Kuifje!

Poëzie in het nieuw bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit opgevat zelfs meer als vernieuwend met een poëzieavond op woensdag 10 oktober in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Geen van de zes aantredende gasten in de torenstad ooit eerder de planken: zo zal Frank Vingerhoets , toen hij van Rotterdam vertrok, niet verwacht hebben dat hij ging opduiken in de reeks "Kopwit Ongekend" ... Hetzelfde geldt voor Johanna van Sabben , die uit wat een prima dichtersnest was plotseling met haar debuut "Buikschuif" de Zutphense letteren binnenschoof ... Na omzwervingen door heel Overijssel heeft Dave Thomas Gelderland bereikt met zijn volstrekt eigen Anglo-Nederlandse werk: deze langste dichter die optrad bij Kopwit belooft veel ... En de zuidwester, die vaker waait in de herfst, brengt iets moois naar hier: Jeroen Hendriksen, Lucy Kortram en Arja Scheffer laten horen wat hun al jaren goedlopende poëziekring in Oosterbeek vermag!
Met plezier zadelt Pieter Bas Kempe opnieuw zijn presentatorenpaard, en graag verwelkomt hij iedereenaan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt ​​3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Het interview op 1 juli 2018 met de dichters Joost Baars en Rozalie Hirs door Jos van Hest gaat niet door, details mededelingen op http://www.ijsselsalon.nl/

Poëzie van overal bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit slaat voorafgaand aan de zomerpauze nog
eenmaal barmhartig toe met een poëzieavond op woensdag 9 mei
in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Meerdere graag
teruggeziene gasten bevolken de vloer: uit Nijmegen komen de
aansprekende vrije figuren van Eva Jeune, uit Hengelo de tegelij-
kertijd speelse èn klassieke bijdragen van Isis Zengerink, terwijl
de Deventer Vlaming Alex Gentjens zijn tweede boek, "Een leeg
wit hoofd", presenteert - een wel buitengewoon toepasselijke
Kopwitteske titel…
In de reeks "Kopwit Ongekend" straalt de lentezon op Angela
Alink, gestaag schavend aan haar debuutbundel waaruit zij een
voorproef verzorgt, en op Ans Hoedeman: zij leest voor uit haar
onlangs verschenen autobiografische werk, onder klarinetbege-
leiding van haar kleinzoon… En wanneer die klanken verstomd
zijn is vanuit de Achterhoek hoorngeschal waarneembaar: Kopwit-
webkapitein Louis Radstaak, Hans Mellendijk en Bert Scheuter
sluiten af als "HiPP / Het instituut Praktische Poëzie" het seizoen
met verbaal vuurwerk af!
Zodat presentator Pieter Bas Kempe op vakantie kan: eerst ech-
ter verwelkomt hij met plezier iedereen aan de kassa bij Pierrot
op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs be-
draagt 3 euro.

Verse poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit rolt het voorjaar binnen met een poëzie-avond vol verse waar op woensdag 21 maart in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Fruit en groente tieren uiteraard welig: daar zorgt de in tekst en muziek op deze onderwerpen zeer bedreven Apeldoornse zanger en gitarist Henk Bogaard voor… Uit Deventer bezoekt Wibo Kosters, huidig stadsdichter aldaar, zijn geboorteplaats, en laat onder meer horen wat zijn eerste acht maanden in dat ambt aan vruchtbaars opleverden - met en zonder schil, altijd met pit!
De reeks "Kopwit Ongekend" haalt Bertje van Delden evenzeer naar voren als Henk Gombert: beiden kweken zowel beeldende kunst als poëzie, beiden verzorgen frisse presentaties uit eigen dichtkeuken - er volgt een Duitstalig bijgerecht… Over Brabantse  alsook Vlaamse velden verhaalt smakelijk Hein van der Schoot, sterrenkok uit het Zwols Dichterscollectief; en over de akkers van heel Overijssel zwerft al jaren Dave Thomas, hetgeen deze geboortige Brit een sappig dichter maakte!
Waarvan acte, meent hoofd groenvoorziening en presentator Pieter Bas Kempe, die met genoegen iedereen verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur. de toegangsprijs bedraagt 3 euro

Reizende poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit haakt natuurlijk aan bij de Vlaams-Nederlandse Gedichtenweek, namelijk door middel van een poëzieavond op woensdag 31 januari in Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen.
Waar overigens ook een roman aan de orde komt: Peter W.J. Brouwer, al eens te gast in zijn hoedanigheden van dichter, accordeonist en verteller, slaat met zijn presentatie (in vraag- en antwoordvorm) van het "Siamees Moment" een vierde weg in. Toevallig samenvallend met zijn verhuizing naar Doesburg, uit welke Hanzestad nòg een dichter aantreedt:
Gerard Akse, die zich daar na vele omzwervingen heeft gevestigd en zijn publiek dan ook op een waarachtige poëziereis tracteren zal!
De reis van Wibo Kosters, ooit begonnen tegenover station Zutphen, is inmiddels aangekomen op de halte Deventer Stadsdichter: hij laat onder meer werk horen uit zijn eerste zes maanden in dit ambt.
Samen met hem trad José Hattink-Blom in de Koekstad op in een poëzie-etalage: nu zet deze Overijsselse zichzelf in het licht, en dat belooft iets…
Eva Jeune oogstte bij twee voorafgaande optrees lof in Zutphen, graag komt zij nogmaals uit Nijmegen over; en de reeks "Kopwit Ongekend" toont Peter-Jan Vermeij van een verrassende kant - de voorman van het succesrijke schrijverscafé "Shut Up And Write Zutphen" blijkt ook meester op een heel specifiek dichtwapen!
De reis waard, volgens presentator Pieter Bas Kempe, naar de kassa bij Pierrot waar hij graag iedereen verwelkomt op voornoemde avond.
Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Poëziekoppels bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit stelt een drietal tweetallen voor tijdens een poëzieavond op woensdag 15 november bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen.
Mas Papo, alweer bijna een jaar stadsdichter, behoeft geen introductie meer: zijn levens- en poëzie-gezellin Sabine Kars heeft landelijk de nodige sporen verdiend, in het land Zutphen echter nog niet, reden waarom zij in de reeks "Kopwit Ongekend" een dwarsdoorsnede uit haar werk verzorgt.
Mas doet met het zijne datzelfde: veelzijdigheid gegarandeerd…
BV Ingrid, oftewel de Haags-Achterhoekse dichter en beeldend kunstenaar Ingrid Beckering Vinckers, brengt een duoprogramma vol werk van haarzelf plus de experimentele Russische dichter Lev Rubinstein: een Russisch-revolutionaire ervaring…Het goede stel Gert Toirkens En Zijn Gitaar brengt eenieder terug op aarde. Ooit was Gert de eerste stadsdichter in Oldenzaal, wat dit zoal inhield onder de Plechelmus laat hij horen in woord en klank! Warm aanbevolen, dit alles, op een frisse herfstdag, zegt presentator Pieter Bas Kempe, die graag iedereen verwelkomt aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Klanklandschap vol poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit gaat een zoveelste seizoen in met een bijzondere poëzieavond op woensdag 20 september bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Mariëtte Hehakaya, die met haar toetsinstrumenten zulke fraaie klanklandschappen bouwt, komt dat nu doen met voorgedragen gedichten als, ongetwijfeld rijke, inspiratiebron: Zutphen is benieuwd…
Ook naar zes dichters die nooit eerder aan IJssel en Berkel op het podium stonden. Zoals de beide eerste, maar zeker niet laatste Kopwit-gasten vanuit het Zwols Dichterscollectief, Marianne Couvée en Thijs Verster, of de duo-dorpendichters van de gemeente Barneveld, Ernie Kuijer en Gea van Drie: aandacht voor hen allen… Met Otteline van Panthaleon van Eck, die haar sporen in allerlei "Hoofdwerk" heeft verdiend, wordt de reeks 'Kopwit Ongekend' voortgezet; en Helma Snelooper verdeelt haar tijd reeds tussen Amsterdam, Hummelo, kleinkunst, zang en poëzie, maar voegt daar nu ook nog Zutphen aan toe!
Wordt dit geen weergaloos klanklandschap, dan weet presentator Pieter Bas Kempe het ook niet meer: graag verwelkomt hij iedereen aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

GEBIEDSUITBREIDING VOOR KOPWIT
Kandidaat was hij vaker, winnaar nog niet, maar op zaterdag 5 augustus tijdens het Literair Tuinfeest was het zo ver: onze man in Deventer, en als hij niet uitkijkt straks ook in Havana, is aldaar gekozen tot zevende stadsdichter, zittingstermijn tot en met augustus 2019. Van harte gelukgewenst,

WIBO KOSTERS!

En vanzelfsprekend gaat het voort op de allang ingeslagen goede samenwerkende weg.
Veel plezier op de nieuwe post!

Kopwit smeedt samen met IJsselbiënnale

Dichtersgroep Kopwit Zutphen zal goed zijn vertegenwoordigd tijdens een middag vol cultuur binnen het omvangrijke buitenkunstproject IJsselbiënnale. Op zaterdag 12 augustus organiseert het bevriende Achterhoekse dichtersnetwerk De Omsmeders dit evenement in Het Kunstgemaal, Veerweg 1 te Bronkhorst, met Zutphense inbreng door oud stadsdichter Anna Wiersma, Jet Rotmans, Pieter Bas Kempe en Louis Radstaak. Laatstgenoemde treedt aan de zijde van Hans Mellendijk en Bert Scheuter op onder het zeer gewaardeerde HiPP-vaandel: twee in het Zutphense nog onbeschreven (maar niet lang meer) Omsmedersbladen, Herman Pelgrom en spreekstalmadame Helma Snelooper, flankeren Het instituut voor Praktische Poëzie
Tussen alle dichtregels door laten de beide zangers-gitaristen-tekstdichters Jolieke van Osch en André van Gessel, alsook instrumentaal omnivoor Kees Weitkamp, zich beluisteren: zo vult de middag zich vanzelf met muziek en poëzie in een prachtkader van kunst en IJssel! De toegang is gratis, tegen bescheiden vergoeding zijn consumpties te bekomen: dit alles gaat gebeuren van 13 tot 16 uur op bovenvermelde zaterdag.
Wees welkom bij Het Kunstgemaal!

IJsselbiënnale en poëzievoordrachten
Dichter op de IJssel in Diepenveen

Poëzievoordrachten in Keizersrande Diepenveen. Op zondag 30 juli a.s. om
14.30 puur.

Deze poëzie-middag is één uit een serie van negen poëzievoordrachten en
maakt deel uit van het activiteitenprogramma IJsselbiënnale en Dichter op
de IJssel. Deelnemers aan de poëzievoordrachten: Laurens Hoevenaren,
Anna Wiersma, Bertje van Delden, Rinske Kegel, Meliza de Vries.
Samen met korte verhalen van A.L. Snijders. Afgewisseld door
gitaar-melodieën van Arnold Slaghek.

Voor het IJsselbiënnale-poëzieproject is een speciale poëziebundel 'Dichter op de IJssel 2017' uitgegeven. Een bundel met negenentwintig gedichten, geïnspireerd op de IJssel en het omliggende landschap. Onder meer van dichters die voor de poëzie-wedstrijd een gedicht inzonden. De bundel is geïllustreerd met afbeeldingen van de IJsselbiënnale-kunstwerken. Verkrijgbaar tijdens de poëzievoordrachten en bij verschillende boekhandels in de regio. Het handzame boekje kost € 10 (inclusief flyer voor de route).

Nabij de Keizersrande is het IJsselbiënnale kunstobject van fotograaf Erwin
Zijlstra te zien. Een foto-installatie van drijvende foto's.

De Keizersrande ligt in het IJssellandschap met uitzicht op de rivier.
Natuurderij Keizersrande, IJsseldijk 35, 7431 RE Diepenveen,
www.keizersrande.nl De toegang voor deze poëziemiddag is gratis.
Kijk voor meer informatie op www.dichteropdeijssel.nl

Erratum...

Voor het IJsselbiënnale-poëzieproject is een speciale poëziebundel 'Dichter op de IJssel 2017' uitgegeven. Een bundel met negenentwintig gedichten, geïnspireerd op de IJssel en het omliggende landschap. Onder meer van dichters die voor de poëzie-wedstrijd een gedicht inzonden. De bundel is geïllustreerd met afbeeldingen van de IJsselbiënnale-kunstwerken. Verkrijgbaar tijdens de poëzievoordrachten en bij verschillende boekhandels in de regio. Het handzame boekje kost € 10 (inclusief flyer voor de route).

Persbericht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
‘IJsselbiënnale’ en ‘Dichter op de IJssel’ in Zutphen

Poëtisch uitzicht op de IJssel

Op zondag 9 juli om 14.00 uur zullen gevestigde dichters voordrachten houden op een bijzondere locatie, de ‘IJsselstroom’ in Zutphen. Deze middag is één van negen sessies poëzievoordrachten, georganiseerd door de projectgroep ’Dichter op de IJssel’. Deelnemers aan de poëziewedstrijd ‘Dichter op de IJssel’ en andere dichters - onder andere dichters van de Zutphense dichtersgroep ‘Kopwit’- zullen hun gedichten op deze middag voordragen. Pianist/componist Frits Jellema en musici uit het Nationaal Jeugdorkest zullen deze voordrachten muzikaal omlijsten. Het bronzen beeld ‘Malade d’Amour’, van kunstenares Maïté Duval zal worden tentoongesteld. Geïnspireerd op dit kunstwerk ook een gedicht op deze bijeenkomst. De IJsselstroom ligt direct aan de uiterwaarden met uitzicht op de IJssel en op één van IJsselbiënnale kunstwerken.

Speciale poëziebundel
Voor het IJsselbiënnale-poëzieproject is een speciale poëziebundel uitgegeven.
Een bundel met negentwintig gedichten, geïnspireerd op de IJssel en het omliggende landschap. Onder meer van dichters die voor de poëziewedstrijd een gedicht inzonden. De bundel is geïllustreerd met afbeeldingen van de IJsselbiënnale kunstwerken. Verkrijgbaar tijdens de negen sessies met poëzievoordrachten, maar ook bij lokale boekhandels

IJsselbiënnale
Deze poëzie/muziekmiddag maakt deel uit van het activiteitenprogramma IJsselbiënnale en ‘Dichter op de IJssel’. De IJsselbiënnale is een groots kunstevenement, gestart op14 juni en doorlopend tot en met 24 september 2017. Centraal staat een kunstroute met 26 kunstwerken langs de IJssel - van Doesburg tot Zwolle - van nationale en internationale kunstenaars. De invloed van klimaatverandering op het rivierenlandschap is één van de thema’s van deze kunstwerken.

Bijzondere locatie en informatie
De IJsselstroom is een voormalige stoomwasserij uit 1911, recent verbouwd tot een locatie waarin onder andere presentaties en kleinschalige evenementen kunnen worden gehouden. Voor deze poëzie/muziekmiddag een unieke plek.
Gratis toegang op zondag 9 juli vanaf 13.30 uur. De IJsselstroom, Vliegendijk 16, 7205 CJ Zutphen. De Oude IJsselbrug is deze zomer afgesloten voor autoverkeer. Vanuit de stad Zutphen te voet en met de fiets gemakkelijk bereikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.ijsselbiennale.nl en www.dichteropdeijssel.nl

Lucky Fonz III in Zutphense Broederenklooster

Onder de naam Juninacht wordt het vierde Ida Gerhardt Poëziediner gehouden op donderdag 29 juni vanaf 19.00 uur in de refter van het Zutphense Broederenklooster. Op het menu staan muziek en verhalen van singer-songwriter Lucky Fonz III en optredens van dichters Hanneke van Eijken, Thomas Möhlmann, Mas Papo en Johanneke ter Stege.

Het Ida Gerhardt Poëziediner is het tussendoortje van de tweejaarlijkse poëzieprijs. De Stichting Ida Gerhardt Prijs, die sinds eind 2014 de activiteiten van het voorgaande gemeentelijk comité heeft overgenomen, heeft hier de naam Juninacht voor gekozen, naar een gedicht van de dichteres uit de bundel Sterreschip.

De Stichting Ida Gerhardt Prijs is trots Lucky Fonz III te kunnen presenteren als hoofdact. In de afgelopen jaren is Lucky Fonz III uitgegroeid tot één van Nederlands bekendste en meest gewaardeerde songwriters en live-acts met cd’s als Hoe je honing maakt en All of Amsterdam. Dit voorjaar echter reisde hij Nederland rond met de theatershow Superlekker. Daarin speelt hij nieuwe Nederlandstalige liedjes, die nog niet eens op zijn goed ontvangen album In je nakie (2016) staan. Ook Zutphen zal genieten van zijn kwaliteiten als singer-songwriter, verhalen- en grappenverteller.

De stadsdichter van Zutphen mag natuurlijk niet ontbreken tijdens Juninacht. Sinds januari 2017 is dat Mas Papo. Daarvoor was hij dichter van de gemeente Bernheze. Samen met anderen maakte hij daar de lokale dichtbundel Dichter op de huid. In 2008 verscheen zijn roman De meikevers en in het voorjaar 2012 de dichtbundel Aanvaart. Hij schrijft nu een poëtische column over Zutphen, een roman De man uit Den Haag en hij werkt aan een dichtbundel.

De Deventer stadsdichter Johanneke ter Stege komt ook optreden. Naar eigen zeggen verzamelt ze stukjes tijd en verpakt ze in taal, beeld maar ook in muziek. Deze kunstenares, zangeres en dichter proefde dit voorjaar voor het eerst aan slamdichten en won gelijk de poëzieslag van café Festina Lente. Ze mag zich daardoor proberen te kwalificeren voor het NK Poetry Slam.

Zij deelt het podium met dichters die hun sporen nalaten in poëtisch Nederland. Hanneke van Eijkens bundel Papieren veulens werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs vanwege de heldere taal en volle beelden die ze gebruikt. Voor Zutphen stond ze onder meer op de Nacht van de Poëzie, Lowlands en De Parade. Tektschrijver, redacteur en dichter Thomas Möhlmann won de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor zijn debuut De vloeibare jongen en is verbonden aan onder meer de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en poëzietijdschrift Awater.

Het Broederenklooster is te vinden aan de Rozengracht 3 in Zutphen. Kaarten voor Juninacht – Ida Gerhardt Poëziediner à 50 euro zijn te reserveren via secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl of bij boekhandel Van Someren en Ten Bosch, Turfstraat 19, Zutphen.

Meer informatie geeft secretaris van de Stichting Ida Gerhardt Prijs, Tim Pardijs via telefoonnummer 06-14661504 of e-mailadres secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl.

In de wachtkamer bij de dokter in Grand Café Pierrot die helaas Bert Scheuter (lid van HiPP) moest afmelden wegens ziekte... Frank Greeven maakte dit gedicht over de basiliek St. Plechelmus te Oldenzaal. Klaas Wijnsma vertaalde of liever hertaalde het gedicht Ex Libris van Santiago Montobbio (E). Louise Broekhuysen schiep het poëem 'Namen' en Het instituut Praktische Poëzie sloot af met 'Kaboem, klabaats'.

EXLIBRIS

Proberen inkt uit je ziel te wringen is niet goed.
Papier is en blijft een moordenaar – jouw moordenaar –
en misschien is het maar beter dat het duister en zijn dolken
blootsvoets over oude stemmen gaan. Over oude stemmen,
ver verwijderd van het getal en zijn kerkers, verloren
in de nevel. Maar ook denk ik dat je hiermee
misschien ooit een bundel maken kunt,
dat je aan dit alles – roodtinten, nevel en kinderen
die afscheid nemen op de hoek – wellicht
wat onleesbare dagboekfragmenten toe kunt voegen,
om ze op een namiddag geduldig aaneen te rijgen
tot ze een onbeholpen boek van kilte vormen.
En misschien dat op de regengrijze kaften
jíj dan mijn oude naam vermelden kunten
vlak daaronder de bekende data van mijn geboorte en overlijden. En dan
mijn naam daar in het klein, mijn schamele naam,
geen idee of die al deernis wekt of de lachlust,
zo gegrift op een paar kaften
waarvoor je de vervaagde schimmen omhelzen kunt
van een treurige verloren liefde, die ik niet ben,
maar waarvan de oude papieren koppig beweren: vroeger wel.

Poëziedokter en zo bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit laat de zomerpauze voorafgaan door een lang heugende poëzieavond op woensdag 17 mei bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Blokfluitiste Christa Kelderman legt muzikale dwarswegen waarop zich bijzondere dichtersvoertuigen vertonen: zoals de dienstwagen van poëziedokter Frank Greeven, huisarts en oud-stadsdichter onder de Plechelmustoren te Oldenzaal!
Bezienswaardig is natuurlijk de hybride van Klaas Wijnsma: in afwisselend Nederlands en Spaans opent hij het voor Zutphen tot nu toe gesloten werk, door hem vertaald, van Santiago Montobbio uit Barcelona. Diep uit het Achterhoeks coulissenlandschap rukt de driepersoons buikschuiver op van Het instituut voor Praktische Poëzie, met aan de gashandel Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Kopwit-webkapitein Louis Radstaak. Geheel eigen verkeersregels hanteert HiPP, kijk en luister…
Voor het stadsverkeer zorgt Louise Broekhuysen, buiten Zutphen bekender dan daarbinnen, dus een showmodel in de reeks "Kopwit Ongekend". Presentator Pieter Bas Kempe handhaaft èn verstoort de orde: hij verwelkomt iedereen graag aan de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro; zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Opmerkelijke poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit verzorgt een allesbehalve doorsnee avond vol poëzie op woensdag 29 maart bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Velen maken hun debuut aan IJssel en Berkel: zo vaardigt het collectief "Dichters in Enschede" Margót Veldhuizen af, zojuist aldaar benoemd tot zevende stadsdichter, alsook Regine Hilhorst, éen van haar voorgangsters, tevens maakster van solotheater over even wiebelige als krachtige vrouwen! Twee heren van het 'springerige' en 'representatieve' lichte vers, Tinus Derks en Cees Leliveld, bieden tegenwicht vanuit het Dichterscafé Deventer; daarnaast moet men voorbereid zijn op de onverwachte zijpaden die Joke Barends (Winterswijk) en Eva Jeune (Nijmegen) bewandelen. Opgelet, het kan er glad zijn…
Peter W.J. Brouwer (Velp), wiens loopbaan op de Zutphense planken samengevat kan worden in de regel "van Landdieren tot Brel", keert met een keur aan verse gedichten terug aldaar; en de nieuwe tweemaandelijkse reeks "Kopwit Ongekend" trapt af met Otteline van Panthaleon van Eck, die zal zorgen voor het nodige "Hoofdwerk"…
Voeg daarbij nog de muzikale dwarswegen door blokfluitiste Christa Kelderman gelegd, plus de onstichtelijke woorden van presentator Pieter Bas Kempe, en het is zomertijdhelder dat eenieder komt naar de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

Niek Hietbrink was getuige van de Kopwitavond op 1 februari 2017 en maakte dit gedicht...

Dichter des Achterhoeks Jack Weijkamp betuigt zijn liefde voor de bloemenvaas op de Poëzieavond van Kopwit in de kelder van Grand Café Pierrot te Zutphen op 1 februari 2017. Begeleiding door Reinder van Raalte op piano.

Hij woont sinds vier maanden in Zutphen en werd donderdag 26 januari 2017 benoemd tot de nieuwe stadsdichter.
Mas Papo is zijn naam. Hij is de zesde stadsdichter in de rij en opvolger van Anna Wiersma, die donderdagavond 26 januari officieel werd uitgeluid. De jury heeft besloten te komen tot de voordracht van één kandidaat, die er bovenuit stak qua werk en ideeën. Tussen de rest zag de jury zo goed als geen verschil, zodat ervoor gekozen is daarin geen rangorde aan te brengen.
De gedichten van de winnaar vielen bij de juryleden op, door de woordspelingen, die iets raadselachtigs hebben en toch steeds een mooie eenheid vormen. Met ‘frisse ogen’ bekijkt de dichter als het ware de stad waar zijn hart naar uitging en waar hij sinds vier maanden woont.
De manier waarop hij zijn taak in wil gaan vullen, past goed bij wat hij ons al liet zien door middel van zijn inzending. Zelf zegt hij daar over: “Voor mij is een stadsdichter iemand die op poëtische wijze gebeurtenissen beschrijft en daar geen mening mee uitdraagt, maar mensen aan het denken zet. Daarnaast is de stadsdichter iemand die poëzie probeert uit te dragen. Anderen betrekken en enthousiast maken voor het schrijven van, lezen van of luisteren naar poëzie”.
Dat hem dat ernst is, blijkt uit het feit dat hij in zijn periode als gemeentedichter van Bernheze, mensen uitdaagde gedichten te schrijven, die hij om en om met een gedicht van zichzelf publiceerde. Met Mas Papo, de zesde stadsdichter van Zutphen, zullen de inwoners van de stad zeker van tijd tot tijd, met andere ogen leren kijken naar hun vertrouwde woonomgeving.

Kopwit haalt stadsdichters naar Pierrot

Dichtersgroep Kopwit zorgt voor een feestelijk onthaal van stadsdichter nummer zes op woensdag 1 februari bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Haar of zijn collega uit Hengelo OV, Marijke Agterbosch van het collectief "Niet Zwichten Maar Dichten", dient onder meer haar "Komkommertijd-gedichten" op, naast niet minder kruidig Twents werk van Moes Wagenaar die vanuit haar groep "Dichters In Enschede" aldaar ooit de stadsdichtscepter zwaaide. Harderwijks zeer bezige literatuurkring "Apollo" stuurt op zeker oud-stadsdichter Geert Zomer, al eerder een geziene Zutphense gast, en wanneer diens gezondheid zulks toelaat eveneens de besnorde eminentie van de poëzie aan de Zuiderzee, Michel Martinus. Hoort, hoort! Welke kreet ook opgaat voor drie heren uit lichtelijk andere takken van poëziesport. Laurens Hoevenaren, eens winnaar van de Turingprijs, is nu dorpsdichter te Brummen; Mas Papo, sinds kort Zutphenaar, was gemeentedichter in zijn vorige Brabantse woonst Bernheze; Jack Weijkamp, de helft van de muziektheatrale "Firma Weijland", laat met begeleiding horen hoe hem de jas van "Dichter des Achterhoeks" past!
Klinkt veelbelovend, vindt ook presentator Pieter Bas Kempe, die dus iedereen oproept om naar de kassa te komen in Pierrot op voornoemde slotavond van de Gedichtenweek. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt drie euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

"Zutphense wereldwonderen" in poëzie.
Te koop voor 5 euro bij de dichter en via info@kopwitzutphen.nl


Ria Westerhuis draagt voor: 'Ah war it syn, in het eRWeens, een dialect uit Drenthe gesproken in het dal van de Reest
te Zutphen bij Café Pierrot op 16 november 2016.
Het was een druk bezochte avond en de gasten waren divers te noemen, zoals de uit het hoofd voordragende Astrid Aalderink, Eke Mannink, Neletta van Heuven, Theo de Jong en het viertal 'Korte Metten', zoals Heleen Bosma.

Poëzie verwarmt bij Pierrot

Mag de herfst guur zijn, Dichtersgroep Kopwit zorgt met een mooie poëzieavond voor aangename warmte op woensdag 16 november bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oud stadsdichter Eke Mannink is na geruime werktijd terug op de Kopwit-planken, hetgeen zij met de presentatie van haar nieuwste bundel viert. Verder zijn voor het eerst Drentse dichters bij Pierrot aanwezig: Theo de Jong brengt een autobiografische keuze uit zijn poëzie-proza-bundel "Om teruggaan is het begonnen", Ria Westerhuis mengt Drentse streektaal met standaard Nederlands tot een prikkelende stoofschotel volgens Reestdalrecept. Smakelijk!
Daarnaast brengen de buren uit Deventer twee delegaties in. Wibo Kosters, Kopwitman in de Koekstad, smeedde het collectief "De Korte Metten": hij laat samen met Caro Pieck, Liesbeth Gerlofsma en Heleen Bosma (ooit stadsdichter van Deventer en Overijssels provinciedichter) kernachtige teksten los. Twee coryfeeën uit het Dichterscafé op het Vogeleiland ronden de avond af: Neletta van Heuven, ironisch boekhoudster van straatrumoer en ouderdomsgetob, en het meermaals bekroonde gevoelsmens Astrid Aalderink.
Violiste Cornélie Wannée omlijst de voordrachten op even doorlopende als verrassende wijze, presentator Pieter Bas Kempe denkt en maakt er weer het zijne van: wees er bij en kom naar de kassa in Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl

PERSBERICHT
Zutphen, oktober 2016

Hoe moet je een gedicht lezen? Op zondagmiddag 23 oktober presenteert Boekhandel Van Someren & Ten Bosch de tweede ‘Van Someren poëzie op zondag’. Dichter Ellen Deckwitz geeft dan een inspirerende workshop poëzie lezen.

Honderdduizenden Nederlanders schrijven gedichten. Maar wie leest ze? Ellen Deckwitz gelooft dat we wel willen maar niet kunnen. In haar sprankelende gids Olijven moet je leren lezen helpt Deckwitz ons op weg bij het begrijpen en waarderen van poëzie. Hoe moet je een gedicht lezen? En hoe vooral niet? En waar moet je beginnen? Olijven moet je leren lezen geneest Nederland van zijn poëziedrempelvrees en maakt ons slimmere, rijkere en gelukkiger mensen.

Ellen Deckwitz (1982) is een van onze belangrijkste jonge dichters. Ze was Nederlands Kampioen Poetry Slam in 2009 en won met De steen vreest mij de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut. Ze is een graag geziene gast op festivals als Lowlands, de Nacht van de Poëzie en Saint Amour, ze draagt haar werk regelmatig voor op televisie, bijvoorbeeld bij Man bijt hond en De Wereld Draait Door en schrijft gedichten over het nieuws voor nrc.next.

Datum: zondag 23 oktober 2016
Tijd: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie: Kerkhof 16
Toegangskaarten € 7,50 bij Boekhandel Van Someren & Ten Bosch
Turfstraat 19, Zutphen,
Tel. 0575 513512
www.boekhandelsomerentenbosch.nl
info@boekhandelsomerentenbosch.nl

De aankondiging van de nieuwe, alweer zevende editie van Shut up and write Zutphen:
10 oktober, 19.45 uur Luxor theatercafé, jullie weten ondertussen allemaal hoe het werkt
Zoals steeds, opgeven hoeft niet, mag wel (beetje voorpret voor ondergetekende).
Er is deze keer geen apart programma; het is schrijven en delen wat de klok slaat.

De poëzieavond bij Kopwit was een groot succes, zelfs het trapgat naar de straat was gevuld. Behalve de inbreng van Kopwitters was ook de bijdrage van de mensen onder leiding van Wim van Til een succes. Wij noemen o.a. Gera Pronk, die in het voetspoor van Gerrit Achterberg trad, maar met een eigen, digitale invulling. Hans Mellendijk excelleerde met een klankgedicht in de geest van Paul van Ostaijen. Nieke Hietbrink begeleidde op bas zijn compaan Gertjan Aalders met een slidegitaar à la Ry Cooder en alles was natuurlijk gevuld tot de rand met poëzie...

Gelderse poëzie bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit rolt de herfstloper uit met een poëzieavond op woensdag 21 september bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zuphen. Gelderland vertolkt de hoofdrol: kwartaaltijdschrift Poëziepuntgl, voor gedichten uit en over onze provincie, houdt het najaarsnummer van jaargang 14 ten doop. Hoofdredacteur Peter J.R. Vermaat stelt een ruime keuze voor uit vier Gelderse windstreken, zowel aanstormend als oudgediend talent komt aan bod!
Mede-redacteur en muzikant Niek Hietbrink verzorgt aanvullende Kopwit-inbreng. Tweemaal was hij in Zutphen kandidaat-stads-dichter: minder bekend is dat hij op zijn dagelijkse werkplek, School voor de Journalistiek Windesheim te Zwolle, twee jaar campusdichter was. Hij laat samen met Gertjan Aalders, die dezelfde post bekleedde, in poëzie en muziek horen hetgeen deze bijzondere jaren hebben opgeleverd…
Presentator Pieter Bas Kempe, die als gewoonlijk alles voor arbeiders en boeren verklaren zal, verwelkomt u allemaal graag aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Kopwit denkt dat het Britten Jeugdorkest een compositie speelt van de ArgentijnAstor Piazolla...

U hoort en ziet de "Negende Symfonie", voorgedragen door Bertje van Delden, Merel Hubatka draagt "Grand old Lady" voor en Pieter Bas Kempe besluit met "Aan de uiterste liefde", op het Beethovenfestival in "Voorheen Mispelblom" te Zutphen op 27 augustus 2016.

Afspraak met Beethoven

Op zaterdag 27 augustus, tussen 14 en 15 uur, verzorgt het Britten Jeugdorkest het al eerder aangekondigde muziek-poëzie-concert bij de schilderijententoonstelling van Marina Kuyper in "Voorheen Mispelblom", Kerkhof 16. Er zal werk uitgevoerd worden van Henriëtte Bosmans, Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Karl Jenkins en Astor Piazzolla, waarbij steeds een verband zal bestaan met Beethoven of andere kunsten.
Dat iedereen maar verrast moge worden!

met groet, ook namens Ludwig, de verkeersleiding,
Anna Wiersma & Pieter Bas Kempe

De negen van Beethoven. Kopwit Zutphen ontmoet Ludwig

Mocht het niet waar zijn, dan is het mooi gevonden: het verhaal dat Ludwig van Beethoven te Zutphen geboren werd. In ieder geval heeft onze stad er een mooi muziekfestival aan overgehouden: dit keer van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus, en aan die tweede uitgaaf werkt poëziegroep Kopwit graag mee. Hoe? Negen dichters maakten evenzovele gedichten, met als onderwerp de componist zelf, diens werk, het verband met Zutphen, zijn muziek in algemener zin - of éen van de negen muziekschilderijen die door Marina Kuyper, beeldend kunstenaar te Mook, vriendelijk voor een tentoonstelling tijdens het festival ter beschikking werden gesteld. Het in 2012 door Kopwit gewonnen geld behorend bij de "Vriendenprijs van de Stedelijke Musea Zutphen" is volgens afspraak in een muziek-poëzie-beeldende kunst-project gestoken: afgebeelde kunst en afgedrukte gedichten vonden elkaar in een kleine maar fijne boekuitgaaf, waarvan de titel prijkt boven dit bericht. Bij de zeer Zutphense firma Koninklijke Wöhrmann gedrukt, en te koop aan een schappelijke prijs op de tentoonstelling alsook in het zenuwcentrum van het festival ("Dat Bolwerck", Zaadmarkt 112)! De tentoonstelling zal op de drie dagen van Ludwig zijn feest voor het publiek te bewonderen zijn in "Voorheen Mispelblom", Kerkhof 16, ooit roemrucht Zutphens brandewijnbolwerk en tegenwoordig kantoor en galerie van advocaat Herman Krans. Toegang vrij, open van 13 - 17 uur: welkom! En dat woord geldt nog nadrukkelijker voor de zaterdagmiddag. Dan zullen vier leden van het Britten Jeugdorkest optreden in strijkkwartetopstelling, samen met de betrokken Kopwitdichters. Zij en alle gewaardeerde medewerkers hebben al zin: dat alle liefhebbers van de gezamenlijke schone kunsten maar toestromen mogen. Tot ziens bij "Voorheen Mispelblom"!


Talkin Fish Blues
(Woody Guthrie) door Bob Dylan
Dit is een smelt, een veel gevangen vis in het Lake Superior, het meer waaraan de stad Duluth is gelegen

Le Sieur du Luth
(23 mei 2016, aan de vooravond van Bob Dylan zijn 75 ste verjaardag)

Jack Frost, de zoon van een timmerman
uit oude tijden die jonger werden
voerde het woord uit het melkwoud
over het bevrozen Bovenmeer,

over warmend bloed van Mississippi, rollend gesteente,
over Hoofdweg Eenenzestig, stem uit gewapend beton,

met vaste half akoestische hand
als heer van de snaren, snaarslijper onder de heren
de wereld binnen van eeuwig in den beginne.

(Robert Zimmerman, geboren anno 1941 te
Duluth, Minnesota, nam niet alleen de
voornaam over van de Welshe dichter
Thomas, maar schiep ook het alter ego
Frost, muziekproducent)

P.B. Kempe

Winnaar Ida Gerhardt Poëzieprijs 2016
PERSBERICHT
Zutphen, 18 maart 2016 (!)

Peter Verhelst wint Ida Gerhardt Poëzieprijs

Peter Verhelst wint de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2016 voor zijn bundel Wij totale vlam. Juryvoorzitter Frits Spits overhandigde hem vrijdagavond 18 maart tijdens een feestelijke avond in de Buitensociëteit in Zutphen het prijzengeld van 2500 euro en een kunstwerk van Wim van der Meij. De andere genomineerde dichters waren Alfred Schaffer met Mens Dier Ding en Maud Vanhauwaert met Wij zijn evenwijdig. In totaal werden 138 poëziebundels ingezonden voor de 9e editie van de tweejaarlijkse Ida Gerhardt Poëzieprijs.

Shut Up and Write Zutphen begint voortaan om 20 uur. Dat wil zeggen dat we om 19u45 bij de leestafel verzamelen en het stille schrijfuur om 20 u begint. Eventueel graag afmelden bij: info@6575.nl bij Peter-Jan Vermeij.


Het was een mooie avond op de 11e mei in de kelder bij Grand Café Pierrot. De Enschedese dichters waren Bert de Haan, Bob Boswinkel en S. van Tuinen, waarvan u hier Bob Boswinkel 'aan het werk' ziet. Na hem droeg Bert de Haan voor, helemaal uit het hoofd, wat hem grote belangstelling bezorgde. S. van Tuinen zei zeer duidelijk waar het dichterlijk op stond. Lotte de Waard zweefde door Deventer, terwijl Alex Gentjens er een Belgisch accent aan gaf. Mike Sengers zong zich een weg door de kelders van Pierrot, terwijl Louis Radstaak daar een leuke draai aan gaf en Pieter Bas Kempe verzorgde het geheel tot in de puntjes.

Poëzie in bloei bij Pierrot

Dichtersgroep Kopwit laat het geluid van de lente bloeien tijdens een poëzieavond op woensdag 11 mei bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Het woordenspel van de Nijmeegse zingende dichter Mike Sengers, na ruim drie jaar opnieuw te gast, kleurt mooi bij het virtuoze Vlaams van Alex Gentjens; de ingehouden passie van de Twents-Deventerse Lotte de Waard klinkt fraai naast het "Lawaai!!" van Kopwit-webmeester Louis Radstaak, die recent een bundel met deze titel publiceerde.
Hoofdmoot vormt het collectief Dichters In Enschede (DIE). Acht personen bundelden daar enkele jaren geleden hun krachten: sindsdien leverden zij niet alleen meerdere stadsdichters, maar zorgden zij ook voor spannende poëziekruisbestuiving tot ver buiten Tukkerstan!. De samenstelling in Zutphen van dit vrouwen-plus-mannen-genootschap blijft een verrassing…
Ook voor presentator Pieter Bas Kempe, die u allemaal graag verwelkomt aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond, Anvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.

HiPP bij KOPWIT

De vooruitzichten waren niet je-van-het. Het instituut Praktische Poëzie kampte met gezondheidsproblemen. Louis' griep bleef hoestend in een hardnekkigheid, zodanig dat hij wederom verstek moest laten gaan. Bert klaagde gisterenmorgen over pijn in zijn kopwit, maar wist dit te bestrijden met witte tabletjes. Ondanks onze pierrötterigeheid en lopend snot in de voorhoofdholtes vertrokken we opgetogen in mijn bolide richting het Zutphense Café Pierrot. In het café aan de prachtige Markt werden we met open armen ontvangen en weldra ontspon zich vanaf half negen een afwisselend poëtisch programma in de keldergewelven van het gebouw. 

Waarvan het melancholische optreden van Duo Bagage et ses Amis me zeker zal bijblijven. Jammer, één van de vrienden ging 'lopen'. Tim Pardijs nam noodgedwongen vanwege tijdsdruk afscheid van dit illustere gezelschap. Zanger Ton van der Graag zong overtuigend zijn Franse chansons, afwisselend met de gedichten van Tim en Simon DermijnHugo de Jong begeleidde hen doelmatig en effectief op de toetsen. Organisch geheel voor de pauze. Na de pauze drie dames van het Hengelo (O)'s vrouwen-dichterscollectief: Niet Zwichten maar Dichten. Volgens mijn tafelgenoot meer het Libelle-genre. En dat zou wel eens waar kunnen zijn. Ik dwaalde met mijn gedachten af naar mijn eigen optreden dat terstond daarna zou volgen en twijfelde opeens aan de uitgekozen gedichten. 

Presentator Pieter Bas Kempe kondigde ons aan als grommende maaidorsers van het Achterhoekse karrenspoormannenkoor. Daarna werd een vlot luid en helder programma vanachter de theek uitgerold. Bezinning met kwinkslag op het juiste moment. Het publiek werd veroverd met oud en nieuw werk. 

Fijn om te merken dat mijn nieuwere werk, GSW150914 in het bijzonder, prettig is in het voordragen en zo goed door het publiek werd ontvangen. Een golf van herkenning kreeg ik retour. En de onfortuinlijke Louis was er toch een beetje bij. Want in onze gedichten aanwezig, o.a.LoupeCrambe Maritima maar ook met zijn eigen Bolinder-Munktell en Gereedschapskist.  Mijn bundeltje Lumen werd na afloop in ruime mate afgenomen, dat bleek ook niet onbelangrijk bij het afrekenen van de dranknota. Met een voldaan gevoel reden we omstreeks klokslag twaalf over de schaars verlichte wegen van de Achterhoek, naar ons dorp Varsseveld terug. 

POËZIE BINNENSTEBUITEN BIJ PIERROT

Dichtersgroep Kopwit herrijst pal na Pasen met een poëzieavond op woensdag 30 maart bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oprichter Simon Dermijn is ter gelegenheid van tien jaar Kopwit eenmalig terug: hij leest voor uit eigen, recent gebundeld werk, en introduceert een tweetal dichters uit zijn huidige woonstreek Noord-Brabant, net als hij verbonden aan het Poëziepodium Oss (PPO) en de Brabantse Dichtersbent.
Samen met oud-stadsdichter Tim Pardijs, zanger Ton van der Gaag en toetsenvirtuoos Hugo de Jong trad Simon bovendien jaren op als de chanson-poëzie-formatie "Duo Bagage et ses Amis": bij Pierrot voor het laatst in deze samenstelling te savoureren. Mis dit niet!
Zo min als de beide flankerende Oost-Nederlandse voertuigen. Isis Zengerink en Ingrid de Vos-Hommel besturen de kleurige taalfeestwagen van het door hen opgerichte vrouwendichterscollectief "Niet Zwichten maar Dichten" uit Hengelo OV; daarnaast gromt de maaidorser van het Achterhoekse karrenspoormannenkoor "Het instituut voor Praktische Poëzie" (HiPP), met aan het roer Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Kopwit-webdirigent Louis Radstaak! (deze zal helaas ontbreken, want hij is ziek)
Maak dit allemaal mee, presentator Pieter Bas Kempe verrast en verwelkomt u graag: kom naar de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro: zie ook www.kopwitzutphen.nl.


Erika De Stercke
uit het Belgische Gent leest voor in de kelder van Grand Café Pierrot, bijvoorbeeld dit gedicht:

Straatwezen

Geesten keren zich om
een bal kotst op kasseien
gif blinkt groen
bloedogen in dampende wikkeljas

verlepte adem stottert tanden bloot
waterende koeien
mestkevers in het hoofd
zweren bewegen
gaten in de handen
krat kaas belegen

sirenes loeien

© Erika De Stercke


Tim Pardijs leest in deze slechte belichting het gedicht 'Of het mogelijk is daar een dezer dagen iets aan te doen', gedacht vanuit zijn Vinex-locatie in Zutphen.


Presentator Pieter Bas Kempe zingt met Mark Schilders een gedeelte van 'Jubelende academici', een Kopdicht van P.B. Kempe in de kelder van Grand Café Pierrot te Zutphen.

Poëzie bij Pierrot in Gedichtenweek

Dichtersgroep Kopwit zet een klinkende punt achter de Gedichtenweek door middel van een poëzieavond op woensdag 3 februari bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Oud-stadsdichter Tim Pardijs vertolkt een hoofdrol: hij breidde zijn gebied aanzienlijk uit als Nederlands dichter van de Ruimte, schreef de bundel "Dromen die aarde openbreken" daarover, en presenteert die op zijn oude vertrouwde presentatorstek.
Twee nieuwkomers in de Kopwit-kring zijn Merel Hubatka en Ingeborg ten Hoopen. Merel viel voor velen uit de lucht met haar kandidatuur tijdens de stadsdichterverkiezing in 2015, maar slaat inmiddels flinke vleugels uit, ook als romanschrijfster. Ingeborg bereikte met haar beeldende kunst zowel Barack Obama als galerie De Burgerij in Vorden: onlangs presenteerde zij haar "dichtboek louter woorden", waaruit zij voorlezen zal.
Mike Sengers is na drie jaar terug bij Kopwit: de zingende Nijmeegse dichter laat werk horen uit zijn poëziefotoboek "Schommelingen". Afkomstig van beide Waalkanten is het gelegenheids-Gedichtenweek-driespan Cisca Bruins (met andermans gedichten), Wilma Peters (met eigen werk) en gitarist-zanger-tekstdichter Mark Schilders: een verrassing is verre van uitgesloten…
Twee oude poëziebolwerken leveren versterking buitendien. Joost Golsteyn, multitalent in poëzie, proza en beeldend werk, reist af uit Deventer: nog een Keizerstad, Gent, stuurt Erika De Stercke noordoostwaarts, dichter op eindeloze rondreis vanaf lanceerbasis Vlaanderen!
Mis dit net zo min als de presentatie door Pieter Bas Kempe, oudehoer met en zonder snor, en kom naar de kassa bij Pierrot op voornoemde avond. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro.

De Avonden brengt een hommage aan Brel

Op 12 december geven Brouwer en Abspoel een voorstelling in theater Hanzehof en tijdens De Avonden is daarvan alvast een voorproefje te zien met chansons, gedichten en persoonlijke verhalen.
De Avonden, een prikkelende avond voor liefhebbers van kunst en cultuur, poëzie en literatuur, muziek en theater en meer om elkaar te ontmoeten. Start programma: 21.00 uur (inloop vanaf 20.30 uur, met vóór 21.00 uur een gratis kop koffie of thee). Entree: 7,50 euro, voor gasten onder de 25 jaar: 3 euro.
www.facebook.com/deAvonden

Het omslag van de bundel 'Enerverende stilte' door Anna Wiersma, stadsdichter van Zutphen. Uitgave Blurb.

De poëzie-avonden in café Pierrot gaan weer opnieuw van start
De eerste avond is op 11 november 2015 

Pieter Bas Kempe draagt zijn gedicht voor in de kelder van Pierrot op de avond van 11 november 2015. foto: Arvid Ehlert.

Opnieuw poëzie bij Pierrot:

Dichtersgroep Kopwit pakt een goede oude, nog lang niet versleten, draad op en hervat woensdag 11 november de poëzieavonden bij Grand Café Pierrot, Houtmarkt 54 te Zutphen. Sleutelfiguur zal stadsdichter Anna Wiersma zijn: inmiddels ruim driekwart jaar op haar post en in aanraking met heel wat dichtende stadgenoten gekomen. Bijvoorbeeld uit de rangen van het Stedelijk Lyceum en Tactus Verslavingszorg: Anna laat deze onvermoede talenten aan het woord en draagt ook zelf voor. 
Nieuw in de Kopwit-kring is Ingeborg ten Hoopen. Met haar beeldende kunst bereikt zij zowel Barack Obama als, eerder dit jaar, galerie De Burgerij in Vorden: onlangs presenteerde zij haar "dichtboek louter woorden", waaruit zij voorlezen zal. Net zo internationaal gericht en dubbel getalenteerd is Gigi Laméris. Haar Engelstalige telefoonbeantwoorder zegt iets over de bekendheid van deze Doesburgse in de beeldende kunstwereld: haar Nederlandstalige poëzie is minstens zo kleurrijk.
Even geestig als buiten Deventer onbekend is Jan van Laar. In de Koekstad won hij dit jaar de Gedichtendagprijs: met zijn frisse bundel "Kleurig Krijt" gaat deze taalsmid nu ook het podium in Zutphen veroveren. Iets dat Mike Sengers in 2013 al eens deed: Kopwit begroet deze Nijmeegse zingende dichter nogmaals, zeker met zijn dit jaar verschenen poëziefotoboek "Schommelingen" in de hand.
Wie dit allemaal, plus muzikale omlijsting vanuit de Stedelijk-hoek en de presentatie bij monde van Pieter Bas Kempe (sinds kort de enige Kopwit-dichter in éen boekuitgave met Cruijff, Gullit en Maradona), wil meemaken meldt zich aan de kassa bij Pierrot op voornoemde avond.

Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs bedraagt 3 euro 

Op zaterdagavond 30 mei 2015 wordt mijn debuutbundel in de bibliotheek van Brummen gepresenteerd.
René Hoevenaren 
winnaar Turing gedichtenwedstrijd 2014

Onder de naam Juninacht wordt het derde Ida Gerhardt Poëziediner gehouden op vrijdag 19 juni 2015 bij Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 in Zutphen. Namens het bestuur van de nieuwe Stichting Ida Gerhardt Poëzieprijs mag ik u van harte uitnodigen voor dit intieme evenement dat begint om 18.30 uur.

In de tuin met uitzicht op de Drogenapstoren wordt u verwend met een smakelijk menu: jazzzangeres Janne Schra, finalisten van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam, stadsdichter Anna Wiersma en natuurlijk een diner, duurzaam gekookt en geserveerd door restaurant Eetlust Zutphen.
 
Kaarten voor Juninacht – Ida Gerhardt Poëziediner (vegetarisch mogelijk) à 50 euro zijn te reserveren via secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl of bij boekhandel Van Someren en Ten Bosch, Turfstraat 19, Zutphen.
 
Met vriendelijke groet, en graag tot ziens op 19 juni,
 
Tim Pardijs
secretaris Stichting Ida Gerhardt Prijs
w: www.idagerhardtpoezieprijs.nl
e: secretariaat@idagerhardtpoezieprijs.nl
 
Het Ida Gerhardt Poëziediner is het tussendoortje van de tweejaarlijkse poëzieprijs, voorheen uitgereikt door de gemeente Zutphen. De nieuwe Stichting Ida Gerhardt Prijs, die sinds eind 2014 de activiteiten van het voorgaande comité heeft overgenomen, heeft hier de naam Juninacht voor gekozen, naar een gedicht van de dichteres uit de bundel Het sterreschip. Op onze website www.idagerhardtpoezieprijs.nl staat meer informatie over de optredende artiesten en over de Stichting Ida Gerhardt Prijs.

Cultuurpodium ‘Koffiecultuur’ met muzikale taalkunst
Op 8 mei vindt een nieuwe editie plaats van cultuurpodium Koffiecultuur. Daarbij worden kunstenaars uit verschillende disciplines aan elkaar gekoppeld voor verrassende optredens. De optredens van deze avond staan in het teken van de combinatie taal en muziek.

Live poëzie
Voormalig stadsdichter van Zutphen Tim Pardijs treedt op en schrijft live poëzie, singer-songwriter Martin van de Vrugt en schrijver Jan van Kessel brengen als ‘Words & music, music & words’ een programma met liedjes en verhalen. Daarnaast treedt duo Meandertaler op: geluiden, samples en ritmes van DJ Levi van Huijgevoort (machinery) met een heetgebakerd sausje van verse poëzie door dichter/ performer Martin Beversluis.

Koffiecultuur vindt plaats bij Coffee Together, Lange Bisschopstraat 40. De avond begint om 20.00u, inloop vanaf 19.30u. De entreekosten zijn €5, inclusief consumptie.
Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/coffeetogether
WARNSVELD  - Ton Luijten, oud-stadsdichter van Zutphen, is maandag 13 april temidden van zijn gezin overleden. De Warnsvelder was al geruime tijd ziek. Ton Luijten was stadsdichter van Zutphen in de jaren 2009 en 2010. Daarna was hij columnist voor de Stentor.
De neerlandicus werkte jaren als docent Nederlands, de tweede helft van zijn loopbaan was hij verbonden aan het CITO.
Ton Luijten heeft een reeks van publicaties op zijn naam staan. Hij schreef vakliteratuur, maar leverde ook bijdrages aan literaire tijdschriften, schreef korte verhalen, een detective en veel poëzie. Het werk van Ton Luijten kenmerkte zich door een zeer toegankelijke stijl en een groot gevoel voor humor. Die eigenschappen maakten hem geliefd bij een breed publiek.

Stadsdichters Anna Wiersma, Hanz Mirck en Tim Pardijs hebben onderstaande gedichten gemaakt ter nagedachtenis aan Ton Luijten.

In memoriam

Een grote man is
van ons weggegaan.
Markant was hij,
met goed
gescherpte pen
voor vers, of krant.
Een anekdote
had hij altijd
weg te geven,
met in zijn ogen
schalks een twinkeling.
Soms kregen wij
een glimp te zien
van de kwajongen
die buiten alweer
op de fiets gesprongen
huiswaarts reed.
Wij missen deze grote man,
Ton Luijten.

Anna Wiersma


OP DE PLANKEN

In memoriam Ton Luijten

Dwarrelende blaadjes, je laat ze vallen
als een gedicht klaar is. Na je optreden
liggen alle grappen op de grond,
humor is een ernstige zaak.

Het laatste blad houd je lang in je warme hand,
lachend naar je publiek. Je laat ons
gissen of er nog een zin zal komen,
net als de eerste keer dat we je hoorden.

Hanz Mirck en Tim Pardijs
Kopwit presenteert stadsdichter(skandidaten),
nieuw nummer Poëziepuntgl en cellomuziek
woensdag 1 april, 20 uur, restaurant Eetlust, Oude Bornhof 55, Zutphen

Op een nieuwe voordrachtavond van Kopwit, poëzienetwerk voor Zutphen en omgeving, presenteert het Gelderse tijdschrift Poëziepuntgl haar nieuwste nummer. Tevens laten van zich horen stadsdichterskandidaten Henk Gombert, Niek Hietbrink en Merel Hubatka. En natuurlijk is de kersverse stadsdichter van Zutphen, Anna Wiersma te gast. De avond wordt gehouden op woensdag 1 april, vanaf 20 uur in restaurant Eetlust aan de Oude Bornhof 55 in het centrum van Zutphen.

Voordrachten worden deze avond afgewisseld met uitvoeringen van Codarts Cello Quartet, verbonden aan de celloweken van Jeroen den Herder uit Zutphen. De leden van het kwartet zijn Sebastiaan van den Berg (die eerder samenwerkte met dichters van Kopwit), Maria Quevedo, Mikaela Grönberg en Susanne Rosmolen.

Over de dichters:
Ingetogen humor, goed uitgevoerde verzen in vaste en vrije vorm en originele vondsten. Redenen genoeg voor de jury van het stadsdichterschap om Anna Wiersma eind januari tot stadsdichter uit te roepen. Ze is nu anderhalve maand aan de slag als dichter van de stad. Hoe dat haar bevalt, is te horen op deze Kopwit-avond.

Wie deden nog meer een gooi naar het stadsdichterschap dit jaar? Henk Gombert, een ervaren dichter en beeldend kunstenaar werd door de jury geroemd om de manier waarop hij in zijn gedichten heden en verleden verbindt. Hij publiceerde in eigen beheer vijf bundels. Niek Hietbrink was twee jaar geleden ook al bijna stadsdichter. Zijn humor sprak ook dit jaar de stadsdichtersjury erg aan en hij is bovendien een ervaren performer die in verschillende formaties in de regio trompet en contrabas speelt. En dan was er een unicum in de geschiedenis van de stadsdichterswedstrijd in Zutphen, een eervolle vermelding die ging naar Merel Hubatka uit Eefde, vanwege haar verhalen in rijke taal en met mooie beelden.

Ook aanwezig zijn verschillende dichters die deze maand publiceren in het nieuwe tijdschrift Poëziepuntgl. Hoofdredacteur Peter Vermaat draagt zelf voor en presenteert een keur uit zijn stal van Gelderse dichters met daarin gevestigde namen en aanstormende talenten. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en geeft informatie over Gelderse poëzie en over mensen die daar op een bijzondere manier een band mee hebben. Ieder nummer wordt in een andere stad in de provincie gepresenteerd.
 
Presentatie: Tim Pardijs. Entree: 3 euro (contant aan de deur betalen).

                           Niek Hietbrink
                           Merel Hubatka foto: Erna Kuik
                           Codarts Cello Quartet
Heren, dames,
De met Kopwit verbonden huiskamergroep is op zoek naar nieuwe leden. In deze groep worden één keer per maand gedichten en dichters besproken, soms vanuit een thema. Ook kunnen achtergronden van een dichter of b.v. een periode en andere aspecten van poëzie belicht worden.  Andere ideeën zijn welkom. Contactpersoon is Michel Vreeling (m.a_vreeling@hotmail.com).

 Anna Wiersma (lid van Kopwit) is de nieuwe Zutphense stadsdichter. Dit maakte juryvoorzitter Arnold Gerritsen, burgemeester van Zutphen, donderdagavond bekend in een redelijk gevulde Buitensocieteit.
Voor diverse aanwezigen was het een verrassende keuze want in het geruchtencircuit gingen juist veelvuldig de namen van de twee andere genomineerden - Niek Hietbrink en Henk Gombert - rond.
Maar voor de jury was het uitgemaakte zaak dat Wiersma ('sommige gedichten zijn sprekend als een foto') de nieuwe stadsdichter moest worden en droeg daarvoor diverse argumenten aan. Zo roemt ze haar ingetogen humor en vakmanschap (een rondeel over een rondeel). Haar inzending bestaat uit goed uitgevoerde gedichten zowel in vaste als vrije vorm.
Haar plan om jong en oud te bereiken raakte een snaar bij de jury. Zoals de dichteres het zelf verwoordde: 'oud of ziek zijn moet niet betekenen uitgesloten zijn van cultuur'. Wat de jury echter het meest overtuigde was haar gedicht over het beeld 'Else', waarin de stad nu eens niet historie of steen is, maar bestaat uit klank. (tekst en foto uit: De Stentor van 30 januari 2015)

Nieuwe bundel 'Vondeling' van voormalig stadsdichter Eke Mannink

Voormalig stadsdichter Eke Mannink presenteerde woensdag haar nieuwe bundel 'Vondeling' in café De Deur aan Turfstraat 1 in Zutphen. Ze werd begeleid door Wolfram Reisiger op accordeon.

Liefde, taal, licht, natuur, heimwee, muziek, kinderen. Het zijn stuk voor stuk thema's die poëtisch zijn verwoord in de dichtbundel.

Zenmeester, literatuurkenner en -liefhebber Ton Lathouwers hield een inleiding over poëzie in het dagelijks leven. Mannink was in 2011 en 2012 stadsdichter van Zutphen en publiceerde naast een verzameling stadsgedichten de bundel 'Ik schrijf je bij me'.

Over haar poëzie zegt Lathouwers: "Die weet kwetsbaarheid te verbinden met het afgrondelijke en de gewone dingen met het wonder." Mannink voelt zich, zoals ze zelf omschrijft, 'een vondeling die wordt opgeraapt door de poëzie'. Ze hoopt de lezer mee te kunnen nemen in dat spannende proces.

'Vondeling' is uitgegeven door Liverse uit Dordrecht. De bundel is bij elke boekwinkel te koop of te bestellen.
ISBN 978 94 91034 43 5.

Lezing over Ida Gerhardt

dinsdag, 28 oktober 2014 10:11

Zondagmiddag 16 november staan het leven en werk van dichteres Ida Gerhardt centraal. Biografe dr. Mieke Koenen (Vrije Universiteit Amsterdam) verzorgt die middag in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis een lezing over haar recent uitgekomen biografie: ‘Dwars tegen de keer; Leven en werk van Ida Gerhardt.’ Zij deed daarvoor onder meer onderzoek in de literaire nalatenschap van Ida Gerhardt die in beheer is bij het Regionaal Archief Zutphen.
De lezing in de Burgerzaal aan de Lange Hofstraat 4 in Zutphen is gratis toegankelijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf aan te melden bij het Regionaal Archief Zutphen. Dat kan per e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl of telefonisch (0575) 512 157.

Zie voor meer informatie bij: Regionaal Archief Zutphen

Voor de nieuwkomers in de Burgerzaal van Zutphen maakte Kopwit een ontvangst met vier dichters: Anna Wiersma, Pieter Bas Kempe, Ton van Ingen Schenau, Henk Gombert (winnaar Stadsgedichten2014) en Ton Luijten. Zij droegen allen hun vers voor, dat de nieuwkomers meekregen in een Zutphense tas. Bovendien maakte Pieter Bas Kempe nog een extra gedicht: Krimpkramp, dat wij hier laten zien. De stadsdichter van Zutphen Tim Pardijs was die avond helaas verhinderd.

Krimpkramp
            ( Zutphen zakt door grens van 47.000 inwoners. -
               Persbericht, september 2014 )

Zorg omtrent bevolkingskrimp
doet langs de IJssel knarsetanden:
"Minder dan tigduizend koppen"
laat bestuurders wringehanden.

Het kan echter altijd erger!
Hoor uit omringende landen
onheilspellends tot ons komen
op zéer gewaardeerde banden...

Lees "Le Guide Michelin Vert", in
uitgaaf tweeduizend-en-dertien,
merk hoe sterk inwonertallen
plat op aarde kunnen vallen:

twee-en-dertig-duizend zielen,
dáar moet Zutphen het mee stellen -
voor een hóger aantal gierden
reeds alle waarschuwingsbellen...

Troost zou kunnen zijn dat in
hetzelfde gerespecteerd orgaan
een historische stupiditeit,
alweer járen, bleek te staan.

Prijsdier in klasse "beste eethuis"
Berkhotel De Kloostertuin?!
Dat vega-bolwerk is toch puin,
tofu-parels voor de stadsmuis?!

Kortom : éven reflecteren,
respireren, relativeren
inzake opgepompte beren
op de weg - dàn accepteren

de bevolking die wil blijven
handen drukken, lijf aan lijven,
er gezamenlijk moois van maken.
Mensen in plaats van stitistaken!

            
            P.B. Kempe, ter gelegenheid van "De Avond
            voor de Zutphense Nieuwkomers" op woensdag
            1 oktober 2014


DE WINNAARS VAN DE STADSGEDICHTENWEDSTRIJD 2014 ZIJN BEKEND!

• Henk Gombert, Zutphen, 1e plaats: 'Zutphen, stad met tijd'

• Aad van der Waal, Apeldoorn, 2e plaats: 'Een Nieuwe Stad' (Architechnotown - Urban/ Rap)

•Astrid Aalderink, Deventer, 3e plaats: 'Deventer'


WERKGROEP POEZIEVISIE PRESENTEERT I.S.M. KOPWIT: 
THEMAMIDDAG IDA GERHARDT EN M. VASALIS


HOOFDGAST: MAAIKE MEIJER

ZONDAG 5 OKTOBER, 14 UUR VRIJE SCHOOL DE IJSSEL, HENRI DUNANTWEG 4, ZUTPHEN

Twee van Nederlands grootste dichters, Ida Gerhardt en M. Vasalis, staan centraal in een poëziemiddag die zondag 5 oktober in vrije school De IJssel te Zutphen wordt gehouden. Hoofdgast is Vasalis-biograaf Maaike Meijer (1949). Zij geeft een lezing met als titel De biografische knoop: het moederthema bij Gerhardt en Vasalis. Enkele op deze middag gebrachte gedichten zullen aansluiten bij het thema, maar er is ook ander werk te horen van de bekende dichteressen. Zangeres en voordrachtkunstenaar Astrid Volckerick en celliste Renske Béguin, onder meer verbonden aan het Ardesko Ensemble, geven een muzikale aanvulling van de gedichten en het thema. Door euritmie, dat omschreven kan worden als bezielde beweging, zullen enkele gedichten ook zichtbaar gemaakt worden, waarbij het vooral om de vorm (ritme en klank) gaat.

Maaike Meijer
Neerlandica en hoogleraar Maaike Meijer was van 1998 tot 2013 directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit en houdt zich nog altijd bezig met Nederlandse literatuur en cultuurtheorie in genderperspectief, poëzie en liederen, naoorlogse Nederlandse populaire cultuur en de theorie van de biografie. Ze publiceerde veel over vrouwelijke dichters. Haar biografie over M. Vasalis, uitgegeven door Van Oorschot, is inmiddels toe aan de zevende druk. Ze werkte zes jaar aan het boek, en kreeg van de familie van Vasalis toegang tot alle archieven. Ze gaf in juni van dit jaar haar afscheidscollege aan de Universiteit van Maastricht.
 
Presentatie: Meike Wesselink. Entreeprijs: 10 euro, incl. consumptie.
Voorverkoop: boekhandel Van Someren en Ten Bosch, Turfstraat 19, Zutphen.

KOPWIT AAN ZEE, AFLEVERING TWEE

Zuiderzeelucht werkt begeesterend! Na het geslaagde bezoek van een afvaardiging aan "Apollo's Kamer" (26 mei 2013), plus de al even spannende deelname van Apollo aan de Zutphense uitgaaf der Poëziekaravaan (27 november van hetzelfde jaar), trekt wederom een Kopwit-delegatie naar Harderwijk. Tijdens het culturele deel van de jaarlijks in die collega-Hanzestad terugkerende Aaltjesdag, een kruisiging van midzomer- en visserijfeest, zullen op zaterdag 14 juni, tussen 11 en 16 uur, Tim Pardijs en P.B. Kempe meewerken aan het "Plein der Letteren" op de Smeepoortenbrink. Laatsgenoemde zal ook, als duo-presentator naast dichter-zanger Piet Luijer, diverse van Zutphense poëziepodia bekende gastartiesten aankondigen, zoals Karel Bosman, Peter W.J. Brouwer, Daan Doesborgh en Geert Zomer. De afstand vanaf Zutphen bedraagt pakweg 50 kilometer, horeca is aanwezig maar niet gratis, de toegang is dat echter wel!

POEZIE IN HET STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN OP 11 JUNI 2014

Deelnemers aan de cursussen van 21 & 28 mei j.l. zullen op 11 juni samen
met dichters van Kopwit o.l.v. stadsdichter Tim Pardijs gedichten voordragen

Tijd: 20.00 (19.30 inloop met koffie & thee)

Stedelijk Museum Zutphen

-------------------------------------------------------------------------

                                                (voor Hanneke Verhey)

Op de onderarmen
van de plankenvloeren tijd
legt in eierschaal te rusten
in amfoor herschapen moer,

bevroren blauw en wit
rond wijn,

de moeder van de kast vol kloppend
arctisch pordelein.


                                                P.B. Kempe

Tegendraads Rood
                                               
(copla voor Peter Kalkowsky)

Werkers! Volg de partijlijn
die uitzonderingen bevestigt:
dat geen draad u bedrukke
als rood komt weerspannend tevoorschijn!


                                                P.B. Kempe

Het informele netwerk Kopwit te Zutphen hieronder...

KOPWIT & DE OMSMEDERS IN ENGHUIZER DIALOGEN

Op het landgoed Enghuizen te Hummelo, tussen Doetinchem en Zutphen, kan tussen 17 april en 9 juni voor de vijftiende maal de Kunstwandelroute worden gelopen. De in deze route opgenomen "Poëzieklinkplek", in de vorm van een houten amphitheater, is iedere zondagmiddag tussen 15.30  en 17 uur plaats van samenkomst voor dichters, muzikanten plus iedereen die hen graag hoort en ziet optreden!

De Achterhoekse dichtersgroep "De Omsmeders" en Kopwit werken al voor het vierde jaar op rij hierin samen: Louis Radstaak is op zondag 4 mei te beluisteren als lid van HiPP (Het instituut Praktische Poëzie) aan de zijde van Hans Mellendijk en Bert Scheuter; drie weken later is op 25 mei de beurt aan Anna Wiersma en P.B. Kempe, met medewerking van Dries Olthof op doedelzak!

De toegang is gratis: Het Kunstwandelrouteboek is voor 4 euro te bekomen in Hummelo bij HRC "De Gouden Karper" (waar het apropos zowel vooraf als nadien goed horeca-toeven is). Alle gedichten zijn, evenals die uit eerdere jaargangen plus het volledig optreedrooster, te vinden op http://enghuizerdialogen.blogspot.nl

 

Poëzieclub Kopwit vierde Poëzieweek op 5 februari 201met Kira Wuck en Victor Vroomkoning 

 lees hier meer...

Poëzieclub Kopwit was gastheer van Hanze Poëziekaravaan woensdag 27 november 2013

Van links naar rechts: Bertje van Delden, Sander Grootendorst, Henk Gombert, Anna Wiersma, Eke Mannink, Ans Hoedeman, Niek Hietbrink,  Angela Alink, Ton van Ingen Schenau, Pieter Bas Kempe, Simon Dermijn, Tim Pardijs, Louis Radstaak en Guido van Stappen.