Ik heet Anastasia Romanov

we zaten vast in een gewelf
de geweren richtten zich op ons
geluiden van schoten keerden mijn maag om
en één voor één zag ik hen vallen
mijn vader
mijn moeder
mijn zus Tatiana
mijn zus Olga
mijn zus Maria
mijn broer Alexei
mijn trouwe dienaren
en mezelf
de dood wachtte op ons

in mijn dromen zal ik leven
en nooit te nimmer opgeven
in mijn dromen geen vijand
en niemand die ons levend verbrand

we zaten vast in ons zelf
de geweren richtten zich op ons
maar we zouden niet opgeven
wij waren het volk, wij waren het leven

Auteur: Naomi Montroos

Voor de nieuwkomers in de Burgerzaal van Zutphen maakte Kopwit een ontvangst met vier dichters: Anna Wiersma, Pieter Bas Kempe, Ton van Ingen Schenau, Henk Gombert (winnaar Stadsgedichten2014) en Ton Luijten. Zij droegen allen hun vers voor, dat de nieuwkomers meekregen in een Zutphense tas. Bovendien maakte Pieter Bas Kempe nog een extra gedicht: Krimpkramp, dat wij hier laten zien. De stadsdichter van Zutphen Tim Pardijs was die avond helaas verhinderd.

Krimpkramp
            ( Zutphen zakt door grens van 47.000 inwoners. -
               Persbericht, september 2014 )

Zorg omtrent bevolkingskrimp
doet langs de IJssel knarsetanden:
"Minder dan tigduizend koppen"
laat bestuurders wringehanden.

Het kan echter altijd erger!
Hoor uit omringende landen
onheilspellends tot ons komen
op zéer gewaardeerde banden...

Lees "Le Guide Michelin Vert", in
uitgaaf tweeduizend-en-dertien,
merk hoe sterk inwonertallen
plat op aarde kunnen vallen:

twee-en-dertig-duizend zielen,
dáar moet Zutphen het mee stellen -
voor een hóger aantal gierden
reeds alle waarschuwingsbellen...

Troost zou kunnen zijn dat in
hetzelfde gerespecteerd orgaan
een historische stupiditeit,
alweer járen, bleek te staan.

Prijsdier in klasse "beste eethuis"
Berkhotel De Kloostertuin?!
Dat vega-bolwerk is toch puin,
tofu-parels voor de stadsmuis?!

Kortom : éven reflecteren,
respireren, relativeren
inzake opgepompte beren
op de weg - dàn accepteren

de bevolking die wil blijven
handen drukken, lijf aan lijven,
er gezamenlijk moois van maken.
Mensen in plaats van stitistaken!

            
            P.B. Kempe, ter gelegenheid van "De Avond
            voor de Zutphense Nieuwkomers" op woensdag
            1 oktober 2014

Nieuwe bundel 'Vondeling' van voormalig stadsdichter Eke Mannink

Voormalig stadsdichter Eke Mannink presenteerde woensdag haar nieuwe bundel 'Vondeling' in café De Deur aan Turfstraat 1 in Zutphen. Ze werd begeleid door Wolfram Reisiger op accordeon.

Liefde, taal, licht, natuur, heimwee, muziek, kinderen. Het zijn stuk voor stuk thema's die poëtisch zijn verwoord in de dichtbundel.

Zenmeester, literatuurkenner en -liefhebber Ton Lathouwers hield een inleiding over poëzie in het dagelijks leven. Mannink was in 2011 en 2012 stadsdichter van Zutphen en publiceerde naast een verzameling stadsgedichten de bundel 'Ik schrijf je bij me'.

Over haar poëzie zegt Lathouwers: "Die weet kwetsbaarheid te verbinden met het afgrondelijke en de gewone dingen met het wonder." Mannink voelt zich, zoals ze zelf omschrijft, 'een vondeling die wordt opgeraapt door de poëzie'. Ze hoopt de lezer mee te kunnen nemen in dat spannende proces.

'Vondeling' is uitgegeven door Liverse uit Dordrecht. De bundel is bij elke boekwinkel te koop of te bestellen.
ISBN 978 94 91034 43 5.

 Anna Wiersma (lid van Kopwit) is de nieuwe Zutphense stadsdichter. Dit maakte juryvoorzitter Arnold Gerritsen, burgemeester van Zutphen, donderdagavond bekend in een redelijk gevulde Buitensocieteit.
Voor diverse aanwezigen was het een verrassende keuze want in het geruchtencircuit gingen juist veelvuldig de namen van de twee andere genomineerden - Niek Hietbrink en Henk Gombert - rond.
Maar voor de jury was het uitgemaakte zaak dat Wiersma ('sommige gedichten zijn sprekend als een foto') de nieuwe stadsdichter moest worden en droeg daarvoor diverse argumenten aan. Zo roemt ze haar ingetogen humor en vakmanschap (een rondeel over een rondeel). Haar inzending bestaat uit goed uitgevoerde gedichten zowel in vaste als vrije vorm.
Haar plan om jong en oud te bereiken raakte een snaar bij de jury. Zoals de dichteres het zelf verwoordde: 'oud of ziek zijn moet niet betekenen uitgesloten zijn van cultuur'. Wat de jury echter het meest overtuigde was haar gedicht over het beeld 'Else', waarin de stad nu eens niet historie of steen is, maar bestaat uit klank. (tekst en foto uit: De Stentor van 30 januari 2015)

Het omslag van de bundel 'Enerverende stilte' door Anna Wiersma, stadsdichter van Zutphen. Uitgave Blurb.

Le Sieur du Luth
(23 mei 2016, aan de vooravond van Bob Dylan zijn 75 ste verjaardag)

Jack Frost, de zoon van een timmerman
uit oude tijden die jonger werden
voerde het woord uit het melkwoud
over het bevrozen Bovenmeer,

over warmend bloed van Mississippi, rollend gesteente,
over Hoofdweg Eenenzestig, stem uit gewapend beton,

met vaste half akoestische hand
als heer van de snaren, snaarslijper onder de heren
de wereld binnen van eeuwig in den beginne.

(Robert Zimmerman, geboren anno 1941 te
Duluth, Minnesota, nam niet alleen de
voornaam over van de Welshe dichter
Thomas, maar schiep ook het alter ego
Frost, muziekproducent)

P.B. Kempe

"Zutphense wereldwonderen" in poëzie.
Te koop voor 5 euro bij de dichter en via info@kopwitzutphen.nl

Een eerbetoon van Kopwit Zutphen aan poëzienestor H.C. ten Berge: hij wordt op Kerstavond 2018 80 jaar. Van harte!

Overgangsrite 79/80, voor H.C.

Altijd op weg naar een strand
waar zijn taal terwijl hij niet wacht
aanspoelt schuimend van spel
dat nooit het beginnen besluit

Zijn woord is een appel geschoten van
gesneden koppen op door
mensenhanden opgeworpen bergen

Zijn gedicht is een hoed afgenomen
voor het personage poëzie

P.B. Kempe

Rite of passage 79/80, for H.C.

Ever on course to a shore
where his tongue while he doesn’t wait
washes up spuming of play
that never winds up the beginning

His word is an apple shot off
carved heads atop the
mankind-thrown-up mountains

His verse is a hat off-taken
for the personage poetry

(English version by the author)

Rite de Passage 79/80, à H.C.

Toujours en route au rivage
où son langage tandis qu’il n’attend
alluvie écumeux du jeu
jamais terminant le commencement

Son mot est une pomme tirée
des tȇtes sculptés sur des
montagnes élevées artisanales

Son poème est un chapeau ȏté
pour le personnage poésie

(version française par l’auteur)

Namen

Noem de namen. Fluister, schreeuw
al luistert bijna niemand meer.
De velden blijven volgekruist
tot aan de horizon;
onder dezelfde noemer
één voor één verwoord.
Wie noemt de naamlozen?
Na veertig, vijftig, zestig jaar
nog altijd geen bericht,
geen landkaart uit te vaardigen
met tekens bij de kuilen,
geen handvol eigen grond
waarin zij zijn bewaard –
Het boek blijft open. Fluister,
schreeuw – en luister naar de stilte
waarin alle namen zijn gehoord.

Louise Broekhuysen

Wat u nog meer wilde weten over de 'IJselbiënnale 2017, zie hier de PDF...

Kopwit 29-03- 2017

wat zingt tussen de regels

de oudehoer van dienst begint
dit keer met de absentielijst
en schakelt naadloos over
op een poolse lente: de dichter
wordt één met zijn woord

(op de achterwand klinkt spargo)

in welk jaargetij verkeren wij
op de leeftijd van 6,7?
daarna wordt men geen 8, want
de tijd verdwijnt als het begin
en het eind van een cirkel

eva lacht ingenomen bij
het afgaan van de telefoon
’t is dat ze niet zingt maar
evengoed swingen haar
zinnen door de ruimte

pretdichter spreekt nogmaals
formules uit ener dichtvorm
en ener andere; maar wat is
een limerick in wiskundetaal?

‘augustus’ werd ooit tot thema
van de maand augustus uitgeroepen
argeloos staan wij stil bij het missen
van het WK-voetbal in 2018

verrek, daar staat – jezus, zeg! –
een dichter op de ijssel! hoe
houdt hij het droog; de pijpen
opgestroopt: hoog water zogezegd
kijk hem daar, met open mond,
declamerend zonder geluid, het
zand in de woestijn te roepen

de diepe zucht van de accordeon
klinkt als leestekens die zinnen on-
derbreken en verrijken; de ogen
priemen als de scherpe klanken
van het pierement en de afgemeten
woorden van een dichter in spagaat

van sterke wiebelige vrouwen leren
wij dat losse woorden zinloos zijn
en losse letters klinken mede in de
enschedese woorden waar zij horen
wij horen naar het oosten waar de
tongval van de tukker wordt verkend
en in zondagse kleren een vader met
geweld een geweer doormidden breekt

de laatste woorden kruipen achter
de eerdere aan door voegen tussen
klo0stermoppen en vertoeven daar
bij alle hese, natte woorden uit een
ver verleden; de zwarte balken
kreunen mee met de gewelven….

© Niek Hietbrink

SY-gewricht - een tweetal Syrisch-Nederlandse voetbalsextetten

1

Geen schoten, maar treffers, Aramese kameraden,
leg ik in het mandje, over de muur,
in het Babel aan de Bosporus waar ik tijdelijk verblijf,
Deze stier van het strafschopgebied zoekt graag avontuur,
maar blijft zijn Damascus trouw lijf aan lijf!
Was getekend: Sanharib Malki, oud-Koempel te Kerkrade.

2

Assyriër, ver van zijn tweestromenland
geboren op een schoen en een oude voetbalslof,
ben ik, en als aanvaller ken ik maar éen straat: de rechte.
In Giurgiu aan de Donau ben ik nu asylant:
ooit keer ik tot mijn Twentekanaal - desnoods door woestijnstof!
Ninos Gouriye hier (Hengelo's echte).

                               P.B. Kempe, november 2015Jazz des années folles

Saxophone dauphin des profondes marées
Saxophone sorcier d'étoiles éphémères
Inimatble amant nocturne enchantement
Des sanglots que la chair arrache aux dieux sauvages

Saxophone féerie des peuples sana châteaux
Fol montreur de trésors perdus pour le grand jour
Ondulante magie de notre connivence
Neptune déchaînant l'aventure aux augets

Saxophone incendie dans le sein rougissant
D'une captive en fleurs ivre d'un sang nouveau
Misérable fureur déluge de folies
Déluge sur l'idée de la melancholie

Dédale de langeurs ténèbres de délices
Serpents de quel grand coeur moderne et malheureux
Roulez de notre ennui les flots vastes et vains
Où s'abîment sans joie les ombres de l'amour.


Jazz der wilde jaren

Saxofoon dolfijn van springvloed uit de diepten
Saxofoon betovenaar van éendagssterren
Onnavolgbaar verukkelijk minnaar bij nacht
Van snikken die het lijf uit woeste goden rooit

Saxofoon de fee van kasteeloze volken
Vertoner van schatten op de grote dag zoek
Golvende behekser brandt ons medeplichtig
Neptunus' ontketenende loer van avontuur

Saxofoon brandstichtend in de blozende schoot
Van d' in bloemen geboeide dronken van vers bloed
Miserabel razende zondvloed van zotheid
Zondvloed over het denkbeeld zelfs der droefgeest

Dwaaltuin van de smachting duister van geneugten
Blazende kringslang van welk triest hedendaags hart
Rol uit onze leegte eindeloze schuimkop
Tot waar vreugdloos gaan te gronde liefdes achimmen


Jacques Duron (1904 - 1975)
vertaald uit het Frans door P.B. Kempe


Warnsveld, 23 augustus 1944

Als zomerboter smolt augustus heen:
Fahrenheit boterde naast Celsius.

Land en patiënt waren vel over been:
ziedaar de praktijk van de medicus.

Zijn vrouw in het woud zocht de schaduw op,
zijn olieverfpalet zweette water,

maar dokter Jan Thate bleef koel van kop:
iemand moest het weer meten - voor later.

Achtendertig punt zes, in de woestijn
die oorlog in de Achterhoek heette:

het dorp houdt moedig stand op het festijn
dat gedoopt is zeventig jaar vrede.


                    ( voor de huisarts-kunstschilder-meteoroloog,
                      1906 - 1995, die de hoogste Nederlandse
                      temperatuur, in graden Celsius, mat )

                                      P.B. Kempe, juli 2015 

 

Meppel, Drukkerijmuseum, Koppermaandag 2015

Het kopperen voorbij, drie koningen op reis: 
gezellen komen het aan meesters
vertellen, meesters zeggen voort het woord
per Gutenberg- en Heidelbergerpresse.
Jan Lensink had het niet Opregter kunnen menen
in zijn Courant: een zwarte roos op oker
als huisicoon van vrijheid op de drukpers,
met zestal talen van de onderdrukker
daarnaast gezet. Geen woord Frans is er bij:
Arabisch wel, helaas, en Russisch ook,
want een Kalašnikov plaatst afdrukken liefst zelf,
in opgeruiden bloede, zonder inkt…
Vrij persend lood, of lood als mensenpers:
het is geen vraag wat hier verstikkend stinkt…


P.B. Kempe, januari 2015

 (Koppermaandag: eerste maandag na Driekoningen,
  traditiegetrouw het besluit van de "kopper-"
  oftwel feestdagentijd. in de drukkerswereld was,
  en is, het gebruik dat gezellen meesters 
  een themaprent aanbieden met een wens voor het nieuwe
  jaar. De prent voor 2015 die te Meppel al was 
  vervaardigd werd als gevolg van het januarigeweld
  in Frankrijk gevaarlijk actueel.
  Gutenberg- en Heidelbergerpresse: pronkstukken
  uit het Drukkerijmuseum.
  Jan Lensink: grondlegger, anno 1696, van het 
  Meppeler drukkers- en uitgeverswezen)

PERSBERICHT

KunstConnectie Zutphen bracht contacten tot stand tussen haar beeldende kunstenaars en dichters van poëziegroep Kopwit. Hieruit ontstond samenwerking tussen dichter P.B. Kempe en schilder Hemmechien Knip, hetgeen resulteerde in de bundel 'Er is niemand, Gedichten in beeld'. Ook andere coöperatiebundels van Zutphense dichters en beeldend kunstenaars zijn op komst: het genoemde exemplaar is voor 15 euro te koop bij de makers (0575 - 541824 of 516821 ; ufkesknip@hetnet.nl ).


(poëtisch verslag van Kopwit-avond 27 november 2013)


boven deze avond

geen kopwit; donker-
bruin zakt  hij met 
veel ruis naar binnen

hoe krijg je hier nog

een woord tussen

maak je in deze on-
rust je laatste punt

breekbaar woord
beeft op een snaar 
balletje balanceert
op de rand van het

glas; een hand als
schelp rond mijn oor
daar kabbelt het ve-
luwemeer langs de


harderwijker kade
er klink duits niet
met een rijn-, maar
met een ijsseltong


het water kwam
uit deventer
uit zutphen kwam
een psychopaat

slechts per abuis

ongeveer tijdens de liefde

komen barbecueërs binnen
terwijl de flessen ontdooien

tussen zelfgebreide sokken
hoeveel tijd nog?

luidt de vraag
moest of mocht ik

nog iets maken?
rijmt elvis op louis neefs?
er staat een standbeeld

rijzig als appollo: rode

broek, blauwe bloes el
losjes de kas onder de arm
(laat hem niet gaan zingen)
zo komt van alles langs:


keizer van het grote kerk-
hof, zwerver uit koekstad,
de gek op sollicitatiegesprek

wat een sniklach, wat

een gehang aan lippen!
maar hij wacht op niemand
en niemand haalt hem in
“kom binnen man!”

Niek Hietbrinkbundels:

Poëzie en beelden (2010, Simon Dermijn en Erik Besaris)

Neder Roem (2010, uitwisseling steden Zutphen en Satu Mare (Roemenië)

Dichter bij Kunst (2011, met Kunstconnectie Zutphen)

Genius Loci (2012, met Kunstconnectie Zutphen)

Meerjarenverslag Van huiskamer tot netwerk (2012, Simon Dermijn)

de bundels zijn verkrijgbaar bij de boekhandels Van Someren, van den Brink en de Stedelijke Musea.


gedichten Kopwit-leden:

Eva Schuurman - Wat je van de liefde weet 

Wibo Kosters - na u

Eke Mannink - story of my life

Tim Pardijs - Burgerzaal

Dopey Dijkstra - Roos in december

Koos van Dichteren - Zangers

Anna Wiersma - Nieuwe tijden, oude herinneringen

Ton van Ingen Schenau - De dagen

Bertje van Delden - Zwemmen

Pieter Bas Kempe - zonder titel

Henk Mennes - zonder titel

Ber te Mebel - Herfst

Ines van Triest - Flesje

Jenny Jongepier - Lente

Louis Radstaak - Schepping