KOPWIT & DE OMSMEDERS IN ENGHUIZER DIALOGEN

Op het landgoed Enghuizen te Hummelo, tussen Doetinchem en Zutphen, kan tussen 17 april en 9 juni voor de vijftiende maal de Kunstwandelroute worden gelopen. De in deze route opgenomen "Poëzieklinkplek", in de vorm van een houten amphitheater, is iedere zondagmiddag tussen 15.30  en 17 uur plaats van samenkomst voor dichters, muzikanten plus iedereen die hen graag hoort en ziet optreden!

De Achterhoekse dichtersgroep "De Omsmeders" en Kopwit werken al voor het vierde jaar op rij hierin samen: Louis Radstaak is op zondag 4 mei te beluisteren als lid van HiPP (Het instituut Praktische Poëzie) aan de zijde van Hans Mellendijk en Bert Scheuter; drie weken later is op 25 mei de beurt aan Anna Wiersma en P.B. Kempe, met medewerking van Dries Olthof op doedelzak!

De toegang is gratis: Het Kunstwandelrouteboek is voor 4 euro te bekomen in Hummelo bij HRC "De Gouden Karper" (waar het apropos zowel vooraf als nadien goed horeca-toeven is). Alle gedichten zijn, evenals die uit eerdere jaargangen plus het volledig optreedrooster, te vinden op http://enghuizerdialogen.blogspot.nl

Ga je dit jaar naar Antwerpen, Basra, Cork, Delfzijl, Esbjerg,
Faro, Gdańsk, Harlingen? Of naar…?
Denk dan aan mij!
In 2020 wil ik als Havendichter van Leeuwarden het project
“Groeten uit…” verwezenlijken. Jouw hulp kan ik daarbij hard
nodig - sterker, zonder kan ik niet.
Stuur vanaf jouw tijdelijke verblijfadres ergens ter wereld een
prentbriefkaart met daarop een afbeelding/foto van een haven.
Met deze kaarten vervaardig ik in de lente van 2021 voor de
Museumhaven Leeuwarden een kunstwerk.
Ik zie het helemaal voor me: Groeten, Salutations, Regards,
Groetnis, Grüsse, Saludos, Pozdrowienia… Maar om dit beeld
werkelijkheid te doen worden heb ik jouw hulp nodig. Dus ja,
dit bericht delen is fijn…
Je kunt de kaart sturen aan:

Havendichter Leeuwarden,
p/a Westerkade 7,
8911 BD Leeuwarden

Het mag om een traditionele kaart gaan, maar ook om een
zelfgemaakte met eigen ontwerp/foto. Van belang is dus dat de
kaart over de post wordt gestuurd, niet digitaal dus!
Alvast bedankt, en uiteraard is een aardige tekst op de
achterzijde van de kaart erg lief…
Veel plezier allemaal en de groeten uit!

Zutphen kiest zevende stadsdichter
Bovenstaande kop bevat géen zetfout, van januari 2019 tot en met januari 2021 kent Zutphen twée stadsdichters, die afwisselend samen of alleen tot actie zullen overgaan! Zo hebben zij hun optredens tijdens Kopwit in Pierrot meteen al eerlijk verdeeld:
- Merel Hubatka draagt voor op woensdagavond 6 februari;
- Otteline van Panthaleon van Eck gaat naar het optreden in de herfst...
En bij deze aanvulling op de nieuwsbrieven horen uiteraard allerhartelijkste gelukwensen aan dit reeds nu illustere tweespan!

STADSDICHTERSCHAP ZUTPHEN WORDT DUOBAAN

Zijn Merel Hubatka en Otteline van Panthaleon van Eck de zevende en achtste stadsdichter van Zutphen, of zijn ze samen de zevende? Donderdagavond maakte burgemeester Annemieke Vermeulen bekend dat het stadsdichterschap de komende twee jaar een duoklus wordt.

door Sander Grootendorst

,,Het zijn twee dichters die onderling zeer verschillen en elkaar samen prachtig aanvullen”, zei juryvoorzitter Vermeulen. In de jury zat ook Mas Papo, die de afgelopen twee jaar de functie van stadsdichter bekleedde. In de bibliotheek aan het Broederenkerkplein las hij voor de laatste keer in die hoedanigheid voor.

Nauwelijks verstaanbaar
,,Ik ben blij dat ik er vanaf ben”, grapte hij. Hij was, evenals enkele anderen, aanvankelijk nauwelijks verstaanbaar door de galmende microfoon. Van de scheidende stadsdichter verschijnt steevast een bundel. Die van Papo heet Wat mij bezighield. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester. Zij trad twee jaar geleden ongeveer gelijktijdig aan. Vermeulen: ,,Jij treedt nu af, maar ik ga nog een tijdje door. Goed dat dankzij jou zoveel mensen met de dichtkunst in aanraking zijn gekomen.” Verder te gast waren het combo (muziek en tekst) Romheen met la Zona en de dichters Willem van Toorn en Willem Thies. Ook de nieuwe stadsdichters traden op, meteen nadat de uitslag bekend was gemaakt.

Blij verrast
Volgens Vermeulen was de jury ,,blij verrast met de hoeveelheid inzendingen en de kwaliteit ervan”. ,,Tien dichters lieten zich van hun beste kant zien, horen en lezen.” De voorronden hadden vorig jaar plaats. Er bleven zes genomineerden over (van de tien). Vermeulen las voor uit het juryrapport: ,,Otteline van Panthaleon van Eck schrijft bedachtzame gedichten over het menselijk bedrijf, dat ze met mildheid en levenswijsheid, ongetwijfeld opgedaan in haar praktijk als psycholoog, tegemoet treedt. Met rake woorden zet ze de broosheid van het leven op papier.”

Het absurde
Over Merel Hubatka: ,,Zij laat in haar gedichten zien over een goed oog voor het absurde te beschikken – een spelfout of een plotseling opduikende kever is voldoende om elk menselijk streven te ondermijnen. Maar juist daaruit put zij schoonheid en troost.” Over allebei: ,,Ze schrijven gedichten die tegelijkertijd helder én gelaagd zijn, toegankelijk én diep.”

Poëtische stad
Van Panthaleon van Eck werd in 1949 geboren in Amsterdam. Ze zei in haar jonge jaren: ,,Poëzie is mijn grote liefde en redde als puber mijn leven.” Nu zegt ze: ,,Die liefde wil ik graag uitdragen en Zutphen is zo’n poëtische stad.” Hubatka werd in 1978 geboren in Abepura (Nieuw Guinea). Ze zat op de vrijeschool in Zutphen en studeerde culturele antropologie en sociologie van de niet-westerse samenlevingen. Volgende week presenteert ze haar debuutroman. Daarnaast is ze (jazz)pianiste en zangeres. De muziek gaat bij haar optredens een woordje meespreken, kondigde ze al aan. En: ,,Ik vind het heel gezellig om samen met Otteline stadsdichter te zijn.”

Hoog geacht bestuur van Kopwit!
Mag ik hierbij jullie aandacht vragen (doorgaans is het andersom) voor een dichtevenement in Deventer, namelijk een dichtwedstrijd in verband met het 40 jarig jubileum in november van edelsmederij MINKKOOT hier ter plaatse. Zouden jullie bijgaande wervende folder ter kennis willen brengen van de onder jullie supervisie vallende dichters en dichteressen? Het lijkt mij een leuke uitdaging! Dank voor jullie gewaardeerde medewerking en een hartelijke groet van Cees Leliveld (liaison officer van het Deventer Dichterscafé).

GOUD IN DEVENTER

Dit jaar bestaat onze edelsmederij MINKKOOT in Deventer 40-jaar. Een jubileum dat wij op een bijzondere wijze willen onderstrepen. En wel door het uitgeven van een poëziebundel waarin de kunst van het woord en de kunst van het edelsmeden hand in hand gaan. Daarvoor nodigen wij dichters (m/v) uit Deventer en wijde omstreken uit hun werk in te zenden voor een gedichtenwedstrijd. Uit de inzendingen zal het werk van tenminste 20 dichters worden genomineerd voor publicatie in de jubileumbundel. Een van hen zal worden gelauwerd als prijswinnende dichter.

Wat zijn de spelregels?

GOUD IN DEVENTER
Alle dichters (m/v) uit Deventer en wijde omstreken worden hartelijk uitgenodigd nog niet gepubliceerd werk in te zenden voor onze bijzondere jubileumbundel waarin de poëzie van de edelsmeedkunst en die van het woord een eenheid zullen vormen. De bundel komt tot stand in samenwerking met het Deventer Dichters Café.

Het thema van de bundel is, hoe kan het ook anders, GOUD IN DEVENTER. Aan de deelnemers wordt gevraagd twee zelfstandige gedichten in te zenden; één gedicht waarin het element GOUD in alle mogelijke overdrachtelijke of reële opzichten, inclusief de edele
smeedkunst aan de orde is; en één gedicht waarin DEVENTER in al haar mogelijke aspecten wordt bezongen, beleefd of belicht.

De deelnemers zijn geheel vrij in hun keuze van dichtvorm. Van sonnet, haiku tot en met het blanke vers of parlando-gedicht. Creativiteit moet de vrije loop hebben. Met het oog op de beschikbare publicatieruimte mogen beide gedichten echter niet langer zijn dan 30 regels. Dit inclusief eventuele witregels en de titel van het gedicht. Inzenden in MS Word Arial 10 pt.

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Uit het ingezonden werk worden tenminste 20 dichters genomineerd voor de publicatie van hun beide gedichten in de jubileumbundel. Een van de genomineerden ontvangt de ereprijs.

De twee gedichten dienen vóór 15 september 2019 te zijn opgestuurd naar het secretariaat van het Deventer Dichters Café: c.m.leliveld@planet.nl

Nadere informatie over deze speciale poëtische competitie kan eveneens worden ingewonnen bij het secretariaat van het Deventer Dichters Café, via bovenstaand mailadres.

Veel inspiratie,
Andri Mink en Paula Koot

Een Landgoed vol Kunst

Zo luidt anno 2019 voor de twintigste keer de naam van éen der
grootste Oost-Nederlandse buitenkunstroutes, goed voor jaarlijks
meer dan tienduizend bezoekers immers... Plaats van handeling
is het Achterhoekse dorp Hummelo, 16 kilometer zuidelijk van
Zutphen gelegen, uitstekend met zowel openbaar als privaat
vervoer bereikbaar. Achter hotel-café-restaurant "De Gouden
Karper", oprichtingsjaar 1642, bevindt zich sinds de nasleep
van Wereldoorlog Twee niet langer het kasteel Enghuizen, wèl
echter het gelijknamig Natuurmonumentaal Domein, waar jaarlijks
van Goede Vrijdag tot en met Pinksteren bovenvermelde, krap vijf
kilometer lange, deels rolstoelvriendelijke buitenkunstroute
wordt opgesteld. Gratis toegangkelijk, het bijbehorend en zéer
aanbevolen routeboek is voor luttele euro's verkrijgbaar op
meerdere plekken in het dorp!
Voor de tiende maal werken dit jaar, onder de subtitel "De
Enghuizer Dialogen", dichters van de Achterhoekse netwerken
De Omsmeders en Kopwit Zutphen mee. Zij doen dat door middel
van bijdragen aan het routeboek (aanschaffen dus!), aan de
route zelf (dit jaar door middel van een "Cadavre Exquis" in
kettingpoëzievorm), en middels, door muziek omlijste, optredens
bij het vaste route-onderdeel "De Poëzieklinkplek", soms ook op
andere plaatsen daar dichtbij. Deze optredens vinden iedere
zondagmiddag in genoemde periode plaats vanaf plusminus 14 uur;
voor 9 juni = Eerste Pinksterdag is echter een "Kunstklinkfeest"
in de maak, tussen 12 en 16.30 uur, met medewerking van vele,
zich als een artistieke vlek over het Domein verspreidende,
dichters en muzikanten...
Komt dat meemaken dus: zie voor alle optreedroosters, alsook
fraaie beelden uit eerdere edities, de (telkens aangepaste)
webplek www.kunstwandelroutehummelo.nl. Welkom!

65 jaar Nieuwe griffels schone leien

3 februari 2019, van 13:30 tot 17:00 | de Bibliotheek Zutphen
Kosten: gratis

Ter gelegenheid van de Poëzieweek wordt de 65ste verjaardag van Paul Rodenko’s bloemlezing 'Nieuwe griffels schone leien' gevierd met een feestelijke voorleesmiddag.

Dichters en dichtbundels

De viering vindt plaats in de bibliotheek van Zutphen, de stad waar Rodenko de laatste twintig jaar van zijn leven woonde. Deelnemende dichters zijn onder meer Erik Lindner, Hanz Mirck, Eva Jeune, Jesse Laport, Rinske Kegel, Wibo Kosters en H.C. ten Berge, die de middag tevens inleidt.
Poëziecentrum Nederland heeft een tentoonstelling ingericht met de dichtbundels waar Rodenko uit geselecteerd heeft.

Bloemlezing

'Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poëzie der avant-garde' zoals de volledige titel luidt, verscheen in 1954 en was met 91.000 exemplaren een van de best verkochte en meest invloedrijke bloemlezingen uit de twintigste eeuw.

H.C. ten Berge schreef in 1978: ‘Toen ik als scholier er in geslaagd was drie weken lang mijn zakgeld op te sparen, kon ik tegen betaling van fl. 1,45 – het was voorjaar 1955 – in de boekhandel Paul Rodenko’s Nieuwe griffels, schone leien ‘bloemlezing uit de poëzie der avant-garde’ aanschaffen. (…) De kennismaking met Nieuwe griffels betekende een schok: zowel de inleiding van Rodenko als de bloemlezing zelf brachten menige (jonge) lezer in verwarring en tegelijk ook in vervoering.’ 

Organisatie

’65 jaar Nieuwe griffels schone leien’ wordt georganiseerd door Stelletje Druktemakers in samenwerking met Stichting Ida Gerhardt Poëzieprijs, Kopwit Zutphen en de Bibliotheek Zutphen.

Binnenlichtgedichten bij Dat Bolwerck

De Zutphense Ruimte voor Kunst "Dat Bolwerck", bezoekadres Zaadmarkt 112 (donderdag tot en met zondag, 12-17 uur), toont onder de naam "Licht en Dimensie" van 17 januari tot en met 24 februari 2019 LED-lichtkunstwerken (zie www.datbolwerck.nl voor meer daarover). Dichtersgroep Kopwit Zutphen laat in de duistere wintertijd "BinnenlichtGedichten" weerklinken, voor een deel op deze bijzondere gelegenheid geschreven: dit gaat gebeuren tussen 14.30 en 15.30 uur op zaterdagmiddag 2 februari, de toegang is gratis, het onthaal warm. Sabine Kars,  PB Kempe, Hans MellendijkHelma Snelooper en Dick van Welzen laten hun geest vrijelijk over de eeuwige LED-velden waaien, hetgeen zij doen met muzikale inbreng door violiste Cornélie Wannée. Welkom bij deze mooie manifestatie in de landelijke Gedichtenweek!

Zutphense Welvingen is de titel die fotografe Petra van Vliet, sinds ruim een jaar woonachtig in het oosten des lands, bij wijze van eerbetoon gaf aan haar tentoonstelling van vrouwelijke naaktopnames in een monumentale gewelvenkelder. De feestelijke opening zal plaatsvinden op zaterdag 24 november 2018 om 15 uur, adres Rodetorenstraat 16 te Zutphen (achter de even zijde van de Houtmarkt): Kopwit-dichter P.B. Kempe zal dan zijn voor deze gelegenheid geschreven gedicht "Eiervrouw" plus ander werk voordragen. Meer over Petra op www.powershootacademy.com.

Eiervrouw
(voor Petra van Vliet.
Zeer vrij naar Marcel Broodthaers)

Kelders zijn de grondslag. Zijn eieren,
die huizen baren: huizen die
vrouwen herbaren, o als eieren zo

naakt voor de lens welke schalen
krachtig doorboort door de wereld
aangebracht, hulzen als ont-aarde huizen

opengesteld voor het oog borende
tot in de levende dooiers,
vergaderd op de maat van de uitgetrokken Jazz.

P.B. Kempe

Kunstenaars in Zutphen, verenigt u (en blijf vooral uzelf)!

Dichtersgroep Kopwit Zutphen & het collectief Kunst op de Hoek geven met blijdschap kennis van hun toekomstige samenwerking! Die spruit is gezond ter wereld gekomen: binnenkort meer over lengte, gewicht en overige uiterlijke kenmerken opwww.kopwitzutphen.nl. & www.kunstopdehoek.nl

Op de foto de trotse ouders: vanaf links Fokje Russchen, Josée Kempe (nee, geen familie), Anna Wiersma, Louis Radstaak, Pieter Bas Kempe (nee geen familie), Cornel Pepers en Els Bottema. Sandra van de Griendt ontbreekt in beeld vanwege een te hoge vreugdesprong… Dank aan fotograaf Bobby, alias Kuifje!

Poëzieclub Kopwit viert Poëzieweek met Kira Wuck en Victor Vroomkoning

woensdag 5 februari 2014, 20 uur, refter Stedelijk Museum, Rozengracht Zutphen, entree 10 euro, kaarten via info@kopwitzutphen.nl


Met prijswinnende dichters, twee slamdichters en de kersverse stadsdichter van Apeldoorn viert poëzienetwerk Kopwit op woensdag 5 februari 2014 de Poëzieweek in Zutphen.


Kira Wuck is een jonge Amsterdamse dichter die de laatste tijd in de schijnwerpers staat. Haar debuutbundel Finse meisjes werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs, en leverde haar de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de vijfjaarlijkse Eline van Haaren-prijs op. Op het podium doet ze het goed, getuige de winst in het NK Poetry Slam. 


Iemand die ook grossiert in literaire prijzen, en die te gast is op 5 februari, is Victor Vroomkoning. Deze oud-stadsdichter van Nijmegen, publiceerde onlangs zijn nieuwste bundel Paren, en vierde daarvoor zijn 25-jarig dichterschap met de bloemlezing Ommezien. Voor zijn werk ontving hij onder meer de Pablo Nerudaprijs en in 2006 de Karel de Grote-prijs van de stad Nijmegen. Dat jaar ook won hij met zijn bundel Stapelen de Publieksprijs voor de beste gedichtenbundel van 2005.

Een andere oud-stadsdichter, die van Zutphen, komt ook langs. Hanz Mirck, in januari benoemd tot stadsdichter van Apeldoorn laat van zich horen. Andere gasten: uit Zutphen Niek Hietbrink en Greetje Scholten en de Dordrechtse slammer Josse Kok. Voor de muziek zorgt celliste Wilma Pistorius.

De poëzieavond van Kopwit op 5 februari is een gevolg van het winnen van de Vriendenprijs van de Zutphense Musea eind 2012. Met de keuze voor de refter van het museum haalt Kopwit opnieuw de banden met het museum aan. Celliste Wilma Pistorius verbeeldt de band die sinds die uitreiking bestaat tussen Kopwit en de mede genomineerde voor de Vriendenprijs: Cellofestival Zutphen.

Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen aan de zaal. Reserveren kan via info@kopwitzutphen.nl of telefonisch bij boekhandel Van Someren en Ten Bosch: 0575-513512 (gereserveerde kaarten tot 19.45 uur ophalen).

De dichters hieronder kwamen in Café Pierrot te Zutphen om de Hanze Steden aan elkaar te knopen... 

Herman Posthumus Meyes uit Deventer 

Geert Zomer uit Harderwijk 

Greetje Scholten uit Zutphen 

 Daphne Kalff uit Zutphen

Tim Pardijs uit Zutphen 

Piet Luijer uit Harderwijk 

Jos Paardekoper uit Deventer 

Ineke Hamstra uit Wijchen

Jan Vijn uit Doesburg 

Poëzieclub Kopwit gastheer van Hanze Poëziekaravaan

woensdag 27 november, 20 uur, café Pierrot, Houtmarkt 54, Zutphen

Op woensdag 27 november houdt Poëzieclub Kopwit in café Pierrot aan de Houtmarkt 54 in Zutphen vanaf 20 uur weer een literaire avond met voordrachten. Dit keer komen dichters uit de Hanzesteden Deventer, Harderwijk en Doesburg op visite.

De avond opent met onze Zutphense schrijfster en kunstenaar Greetje Scholten. Daarna volgt Jan Vijn uit Doesburg. Hij noemt zich dichter van onderweg omdat hij toegankelijke manier probeert te schrijven over gebeurtenissen uit zijn leven. Hij publiceerde twee bundels in eigen beheer en organiseert poëziemanifestatie in zijn woonplaats. Ineke Hamstra dan, publiceerde gedichten in twee Zuid-Afrikaans-Nederlandse bundels.

Dichter Piet Luijer is voorzitter van de literaire culturele kring Apollo in Harderwijk en bracht twee bundels uit in eigen beheer. Verder is hij bekend van festival Het Park Vertelt. Als extraatje naast het schrijven maakt hij ook muziek. Als troubadour op zijn gitaar verzorgt hij ook de muziek deze avond. Daphne Kalff bracht onlangs bij Boekscout haar debuutbundel Plusminus de Liefde uit. Daarin, en op deze Kopwit-avond, gedichten over de gewone dingen van het dagelijks leven, zoals de liefde, ingezoomd op details met subtiele humor.

Jos Paardekooper is voormalig stadsdichter van Deventer en richtte daar mede het Deventer Dichterscafé op. Hij wordt gevolgd door Herman Posthumus Meyjes, die sinds augustus de nieuwe stadsdichter van Deventer is. De selectiecommissie noemt hem een klassiek dichter en omschrijft zijn werk als fijnzinnig, genuanceerd en tijdloos, met zelfspot en af en toe een ondeugend randje. Tenslotte draagt Geert Zomer verzen voor. Hij was in 2011 en 2012 stadsdichter van Harderwijk en publiceert in 2014 zijn derde dichtbundel, Binnenman getiteld (uitgeverij Liverse).

Presentatie: Pieter Bas Kempe. Entree voor bezoekers kost 3 euro. Opgeven voor het volgende open podium van Kopwit kan via timpar@hotmail.com.

Vier keer per jaar organiseert Kopwit een literaire avond in Grand Café Pierrot in Zutphen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hieronder foto's van de avond op 17 april 2013, foto's: Rein Lammers

voorlezende dichter: Maarten Buser

voorlezende dichter: Niek Hietbrink

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopwitleden gaan wel eens op pad, onlangs naar de Bibliotheek van Harderwijk, we noemden het 'Kopwit aan Zee'.

Hier kunt u films vinden over Kopwitleden in de bibliotheek: Anna Wiersma, http://youtu.be/3QKbQvgMxE4  Pieter Bas Kempe, http://youtu.be/52urIohre4s en Louis Radstaak  http://youtu.be/yIMZ7ijlCrE